Zůstávají vlastnosti duše na věky?

Sri Chinmoy: Ano, vlastnosti duše přetrvají na Věčnost. Na druhou stranu, zvětšují se. Občas se stává, že určité dobré vlastnosti konkrétní duše se v jedné inkarnaci nemusí tolik projevit, jako v jiné inkarnaci. To však neznamená, že tyto vlastnosti neexistují. Jenom v dané fázi evoluce duše není nezbytné, aby vyšly na povrch.

Dejme tomu, že v této inkarnaci aspiruji na to, aby se ze mě stal velký houslista. Ve své další inkarnaci se o housle vůbec nemusím zajímat. Přesto však v mé duši zůstává skvělost, které jsem dosáhl při studiu hry na housle, třebaže duše už tuto konkrétní kvalitu nemusí chtít projevit. Moje duše může chtít, aby se ze mě stal inženýr nebo abych dělal něco jiného. Ale dobré kvality nebo vlastnosti si duše vždy udrží.

Zároveň ve mně zůstane odhodlání nebo disciplína, která je nezbytná, aby se z člověka stal velký houslista. Když budu v tomto životě chtít vstoupit do jiného oboru a stát se velkým atletem nebo něčím jiným a dokážu znovu vynést na povrch moji tehdejší disciplínu, určitě to pomůže.

Duše nikdy neztratí jakoukoliv dobrou kvalitu nebo vlastnost, kterou získala během let díky trpělivosti, vytrvalosti a disciplíně. Možná však v nějaké konkrétní inkarnaci nebude chtít použít všechny dobré vlastnosti. Duše sestupuje dolů, aby projevila konkrétní dobré vlastnosti, které mají urychlit projevení Boha na zemi. Bůh vybere jenom ty dobré vlastnosti, které jsou v dané inkarnaci potřeba.