Část I. — Jóga

Říkáš, že učíš jógu. Mohl bys prosím vysvětlit, co je to jóga?

Sri Chinmoy: Jóga znamená jednotu, vědomou jednotu člověka s Bohem. Jóga je duchovní věda, která nás učí, jak člověk může realizovat konečnou Skutečnost.

Jóga je jazyk Boha. Chceme-li hovořit k Bohu, musíme se naučit Jeho jazyk. Jóga nám říká, že uvnitř nás je jistá božská vlastnost, které se říká aspirace, a že Bůh má jistou božskou vlastnost, které se říká Soucit. Jóga je spojovací článek mezi naší aspirací a Božím Soucitem.

Náš lidský život je plný pochybnosti, strachu a frustrace. Jóga nám pomáhá nahradit strach za nezdolnou odvahu, pochybnost za absolutní jistotou a frustraci za zlaté dosažení.

Jóga není něco nepřirozeného, nenormálního nebo nepozemského. Je to cosi praktického, přirozeného a spontánního. V této chvíli nevíme, kde Bůh je, nebo jak vypadá, ale praktikováním jógy uvidíme Boha na vlastní oči. Stejně jako ve fyzickém světě dosahujeme úspěchu v nějaké činnosti neustálým cvičením, tak i v duchovním světě dosahujeme praktikováním jógy cíl cílů: realizaci Boha.

Jóga není ani filozofie ani náboženství. Jóga zahrnuje filozofii i náboženství a současně je transcenduje. Náboženství a filozofie mohou lidskou bytost vést až k Božímu Paláci, ale jóga vede aspiranta přímo k Božímu Trůnu.

Jóga není v rozporu s žádným náboženstvím. Pro opravdového aspiranta, který se dal na jógu a duchovnost, nebude obtížné udržet si své náboženství. Mám žáky, kteří jsou katolíci, protestanti, židé, a tak podobně. Říkám jim, aby neopouštěli své náboženství. Pro člověka, praktikujícího jógu, je na začátku vždy snazší a bezpečnější zůstat ve svém náboženství. Jakmile však realizuje Boha, potom transcenduje všechna náboženství. Když jde hluboko dovnitř a realizuje Boha, zjistí, že mu patří celý vesmír a že tato realizace přesáhne všechna náboženství.

Náboženství je inspirace. Jóga je aspirace. Božskost je dokonalost. Inspirace, aspirace a dokonalost mohou na Zemi snadno a plodně kvést v transcendentální harmonii.