Nedávno jsem četl o člověku, který byl za živa pohřben osmnáct dní a přežil to bez úhony. Umožňuje tvůj způsob meditace, aby někdo časem vykonal takovýto čin?

Sri Chinmoy: Mé učení není jakýmsi druhem kupčení se zázraky. Moje práce je pomoci hledajícím dosáhnout Boha. Být pohřben v zemi osmnáct dní nám v našem duchovním hledání nepomůže. To, co nás vede k Bohu, je naše aspirace, náš vrcholný vnitřní pláč.

Když někdo vykoná zázraky nebo nadpřirozené výkony, k realizaci Boha nám ani přímo, ani nepřímo nepomůže. Nanejvýš se od něj naučíme, že pokud vstoupíme do tajné oblasti kosmických skutečností, lidské schopnosti neberou konce. Moje učení tedy nemá nic společného s předváděním takovýchto hloupých zázraků. Chcete-li opravdu realizovat Boha, chcete-li opravdu Boží nekonečné Světlo, Mír a Blaženost, potom byste se měli držet milióny a milióny mil daleko od věštců a obchodníků se zázraky. Pokud si myslíte, že vás inspirují, potom jste na omylu. Běžte hluboko dovnitř a uvidíte, že jenom probudili vaši jalovou, slepou a neplodnou zvědavost. Zvědavost není duchovnost. A to vám ti věštci a obchodníci se zázraky nabídli ještě něco navíc: pokušení. Pokušení je posel zničení. Je tady, protože se božské poslání vašeho života — neúspěšné, nenaplněné — chýlí ke konci.

Buďme tedy bdělí. Naléhavě vás žádám, abyste nezaplétali svoji ryzí meditaci srdce s věštci a obchodníky se zázraky. Neplýtvejte svým časem. Váš čas je vzácný. Vaše meditace je neocenitelná. Vaše dosažení bude střežit bezčasá Věčnost, nezměrná Nekonečnost a nekonečná Nesmrtelnost. Nečekejte. K tomu, kdo čeká, přijdou všechny věci, kromě realizace, která ztělesňuje dnešek, a kromě osvobození, které odhaluje nyní.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Slabikář žáka Sri Chinmoye.Poprvé vydáno nakladatelstvím Madal Bal v roce 1999.

Toto je 75th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Slabikář žáka Sri Chinmoye, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »