Fyzické pozice (Hatha Jóga)

Tady v západním světě má většina lidí, která se nevyzná v józe a meditaci, tendenci spojovat je s někým, kdo stojí na hlavě nebo dělá určitá cvičení. V jakém vztahu jsou tato cvičení k duchovnosti?

Sri Chinmoy: V této chvíli jsou mnozí z nás fyzicky neklidní, nejsme na tom lépe než opice. Nedokážeme vydržet v klidu více než sekundu, aniž bychom jej porušili. Tato fyzická cvičení a pozice uvolňují naše tělo a na krátkou dobu nám přinesou mír mysli. To jsou však jenom přípravné etapy. Pomáhají hledajícímu vstoupit do skutečného duchovního života. V opravdovém duchovním systému jsou začátečníci v hatha józe jako žáčci mateřské školy. Z mateřské školy musíme jít na základní školu, střední školu, na univerzitu. Někdo může ve skutečnosti mateřskou školu snadno přeskočit. Je mnoho aspirantů, kteří si jenom sednou a utiší a uklidní svoji mysl, a vstoupí do hlubších oblastí své bytosti, aniž by museli dělat nějakou hatha jógu.

Tato cvičení nám nikdy nedají realizaci, nikdy! Jinak by už touto dobou všichni světoví atleti realizovali Boha pouhým fyzickým cvičením. Tělo je nezbytné. Musíme mít zdravé a pevné tělo, aby v něm a jeho prostřednictvím mohla jednat duše na poli projevení. Pokud však očekáváme od těla něco víc, tak jsme bláhoví.

Musím nicméně zdůraznit, že Hatha Jóga je vysoce nadřazena západnímu systému cvičení, který je často vykonáván trhaně, prudce a do jisté míry násilně. Cvičení Hatha Jógy se provádějí klidně, tiše a v meditativní náladě. Na rozdíl od většiny západních cvičení posilují nervy a ztišují mysl.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Slabikář žáka Sri Chinmoye.Poprvé vydáno nakladatelstvím Madal Bal v roce 1999.

Toto je 75th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Slabikář žáka Sri Chinmoye, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »