Správné dýchání

Mohl bys nám něco říci o správném dýchání při meditaci?

Sri Chinmoy: Pokud jsi začátečník a chceš správně dýchat, potom bys měl sedět se vzpřímenou páteří. Dále musíš při dýchání myslet nejprve na čistotu. Když se nadechuješ a vědomě či nevědomě cítíš, že to přichází přímo od Boha, od Čistoty samotné, potom se tento dech může snadno pročistit. Když se nadechuješ, zkus se nadechovat tak pomalu a tiše, jak je to jen možné, takže kdyby někdo před tvůj nos umístil tenkou niť, vůbec by se nepohnula. A když vydechuješ, zkus vydechovat ještě pomaleji, než ses nadechoval. Pokud to jde, tak udělej mezi výdechem a dalším nádechem krátkou přestávku. Můžeš-li, zadrž na pár sekund dech. Je-li to však obtížné, tak to nedělej. Nikdy nedělej nic, co by ublížilo tvým orgánům nebo dýchacímu systému. Pokaždé, když se nadechuješ, zkus pocítit, že přinášíš do svého těla Mír, nekonečný Mír. A teď, co je opakem míru? To všichni znáte: neklid. Když vydechuješ, zkus prosím cítit, že vyháníš neklid tvého vnitřního i vnějšího těla a neklid, který vidíš všude kolem sebe. Pokud budeš dýchat tímto způsobem, zjistíš, že tě neklid opouští. Poté, co tohle několikrát uděláš, zkus prosím cítit, že nadechuješ Sílu a Moc z vesmíru, z kosmu. A při výdechu se pokus vypudit strach. Když budeš vydechovat, veškerý strach z tvého těla odejde. Po dalším cvičení se pokus cítit, že to, co nadechuješ, je Radost, nekonečná Radost a to, co vydechuješ, je smutek, trápení a melancholie.

Jinou věc, kterou můžeš zkusit, je cítit, že to, co nadechuješ, není vzduch, ale kosmická energie. Pociťuj, že do tebe s každým dechem vstupuje ohromná kosmická energie a že se ji chystáš použít k tomu, aby ses očistil: k očištění těla, vitálna, mysli a srdce. Pociťuj, že v tvém těle není jediné místo, které by nebylo zaplněno proudem kosmické energie. Plyne v tobě jako řeka. Pokud cítíš, že celá tvoje bytost byla umyta nebo pročištěna kosmickou energií, pociťuj dále, že vydechuješ veškeré smetí, které je v tobě, všechny nebožské myšlenky, nečisté činy, temné nápady. Vydechuj ven cokoliv, co ve svém systému považuješ za nebožské, cokoliv, co nechceš považovat za své vlastní.

Není to tradiční jogínská pránajáma, která je složitější a systematičtější. Avšak to, co jsem vám popsal, je nejefektivnější duchovní metoda dýchání. Budeš-li praktikovat tuto dýchací metodu, brzo uvidíš, že to, co děláš, není představa; je to skutečnost. Na začátku musíš používat představivost, ale po čase uvidíš a ucítíš, že to vůbec není představa, nýbrž skutečnost. Vědomě nadechuješ energii, která proudí ve vesmíru všude kolem, která tě očišťuje a vyprazdňuje všechno nebožské. Tímto způsobem se však musí dýchat velmi vědomě, ne mechanicky. Můžeš-li takto dýchat pět minut denně, budeš schopen činit velmi rychlý pokrok.

Když dosáhneš pokročilejšího stádia, pociťuj, že tvůj dech nepřichází a neodchází pouze nosem. Ciť, že se nadechuješ srdcem, očima, nosem, póry. Nyní jsi omezen na dýchání nosem nebo ústy, ale přijde doba, kdy zjistíš, že dýchat může kterákoliv část tvého těla. Duchovní Mistři mohou dýchat i tehdy, jsou-li jejich nosy a ústa zavřená. Pokud se zdokonalíš v tomto duchovním dýchání, ucítíš, že tvoje nečistota a nevědomost zmizely. To, co nahradilo tvoji nevědomost a nedokonalost, je Boží Světlo, Boží Mír a Boží Síla.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Slabikář žáka Sri Chinmoye.Poprvé vydáno nakladatelstvím Madal Bal v roce 1999.

Toto je 75th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Slabikář žáka Sri Chinmoye, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »