Vegetariánská strava

Dodržujete při vaší meditaci nějaká pravidla stravování? Je například nutné, aby člověk byl vegetariánem, aby mohl vést duchovní život?

Sri Chinmoy: V duchovním životě hraje vegetariánská strava velice důležitou roli. Čistota má pro aspiranta vrcholný význam. Této čistoty musíme dosáhnout ve fyzickém, vitálním a mentálním. Když jíme maso a ryby, vstupuje do nás agresivní, zvířecí vědomí. Naše nervy zneklidní; budou nepokojné a agresivní, a to může naši meditaci rušit. Mírné kvality ovoce a zeleniny nám naproti tomu pomáhají dosáhnout ve vnitřním i vnějším životě kvality sladkosti, jemnosti, prostoty a čistoty. Pokud jsme tedy vegetariány, pomáhá to naší vnitřní bytosti posilovat svoji existenci. Uvnitř se modlíme a meditujeme; na vnější úrovni nám pomáhá jídlo, které si bereme od Matky Země a které nám nedává jenom energii, ale také aspiraci.

Na světě jsou určitá místa, kde je výjimečně chladno a kde se lidé domnívají, že je nemožné, aby žili pouze ze zeleniny. Co mohou dělat? Musí jíst maso. Nebo jsou také někteří upřímní hledající, jejichž tělesná konstituce je velmi slabá. Od počátku svého života jedli maso a teď si už vytvořili zvyk — můžeš říci špatný zvyk — že bez masa nemohou být ani jediný den. Na jednu stranu mají upřímnou aspiraci, na druhou stranu se bouří jejich těla. V takových vzácných případech by aspiranti měli jíst i maso.

Mnoho duchovních hledajících došlo k závěru, že vegetarián je schopen udělat v duchovním životě rychlý pokrok. Vedle vegetariánské stravy se však musí modlit a meditovat. Na Zemi jsou miliony vegetariánů, ale to neznamená, že jsou zde miliony duší, které realizovaly Boha. V Indii mají vdovy zakázáno jíst maso. Nuže, navzdory mé hluboké lásce a respektu k indickým vdovám se obávám, že všechny nejsou realizované duše. Člověk potřebuje k realizaci Boha aspiraci, vnitřní pláč. Má-li někdo aspiraci, potom vegetariánská strava urychlí jeho pokrok, protože čistota těla pomůže jeho vnitřní aspiraci k větší intenzitě a dušeplnosti. Naproti tomu, pokud někdo vegetariánem není, neznamená to, že Boha nerealizuje. Zdaleka ne. Kristus, Vivékánanda a mnoho dalších duchovních Mistrů jedli maso a Boha realizovali.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Slabikář žáka Sri Chinmoye.Poprvé vydáno nakladatelstvím Madal Bal v roce 1999.

Toto je 75th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Slabikář žáka Sri Chinmoye, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »