Drogy

Může podle tvého názoru člověk za pomoci nějakých drog realizovat Nejvyšší, nebo se přiblížit k Bohu?

Sri Chinmoy: Pokud někdo cítí, že užíváním drog získá vnitřní nebo vysoké zážitky, potom je to jeho věc. Možná řekne, že to nemohu posoudit, nebo že nejsem odborník, protože jsem drogy nebral. Já jsem však meditoval a realizoval Nejvyšší. Protože se ptáš na můj názor, tak si přeji díky síle mého vlastního nejvyššího poznání říci, že užívání drog není správné. Ti, kteří berou drogy, ničí své vnitřní duchovní schopnosti, které mají pro vstup do Božího Království vrcholný význam.

Kdybyste mě hodili do moře, násilně ponořili do vody a nedovolili mi vyplavat ven, co by se stalo? Těsně před tím, než bych ztratil vědomí, spatřil bych kolem sebe bílé prázdno. Takové zážitky mají ti, kteří berou drogy. Získají nějaké zážitky, ale je to nebezpečné, nepřirozené, násilné. Když se však někdo modlí, když medituje, když kontempluje, vstoupí do živoucího Vědomí Boha. Zná skutečnou Pravdu, cítí opravdovou Extázi, vidí skutečné Světlo. To je pozitivní a přirozené vplynutí do Boha. Užíváním drog, nebo používáním umělých prostředků lidé nevědomě, pokud ne úmyslně, popírají skutečnou Pravdu.

Ve Spojených Státech a v jiných zemích mám několik stovek žáků. Asi třicet nebo čtyřicet z nich, kteří jsou nyní mými blízkými žáky, užívali drogy a podle jejich tehdejšího chápání a realizace měli velmi vysoké, vznešené zážitky. Jaksi však s těmito zážitky nebyli spokojeni. Přišli ke mně s úmyslem poznat rozdíl mezi zážitky, které měli s drogami a zážitky, které by mohli mít při meditaci se mnou. Po čase začali ze své meditace získávat skutečné duchovní zážitky. Řekli mi, že rozdíl mezi zážitky s drogami a zážitky při meditaci je jako rozdíl mezi sezením ve vaně a plaváním na širém oceánu. Když se jich důkladně vyptáte, uvidíte, že jeden zážitek rozšiřuje a osvobozuje, kdežto ten druhý spoutává a omezuje. Všichni tito žáci k mé nejhlubší radosti a hrdosti rádi pokračovali bez drog. Ti jsou to jistě schopni posoudit, protože mají zkušenosti obojího druhu.

Všichni ti, kteří chtějí být mými žáky, musí zanechat drog, alkoholu a kouření. Užívání drog je pro duchovní život velmi špatné, pití je pro duchovní život velmi špatné a kouření je pro duchovní život velmi špatné. Všechny tyto věci ničí jemné duchovní nervy. Nebudu tolerovat nikoho, kdo stále užívá drogy a alkohol; nezapojím se do jejich života aspirace. Takoví nalévají jed do moře nektaru. Buď mají cítit naprostou nezbytnost duchovního života, nebo nemají chodit ke mně. Nejsem určen pro zvířecí vědomí, jsem určen pro aspirující vědomí.

Takže vy z vás, kteří pomýšlíte na to, že se stanete mými žáky, dejte si prosím za úkol jít hluboko dovnitř a zjistit, zda je tato cesta pro vás vhodná. Nejste povinni sem chodit, ale pokud chcete, existují jistá závazná pravidla. Jsou duchovní Mistři, kteří přijímají narkomany, ale já nejsem Nejvyšším pověřen, abych to dělal. Moje cesta je cesta, kterou pro mne vybral Nejvyšší, a je to Jeho Vůle, abych se zabýval jen těmi, kteří jsou ochotni dodržovat rozhodnutí, které jsem ohledně cesty učinil.

Pokud chceš realizovat Boha v tomto životě, naplnit Boha v tomto životě, chceš-li být mým žákem, musíš pevně sedět v mé lodi — v lodi, která tě dušeplně, oddaně a hrdě doveze k tvému předurčenému Cíli, k Cíli, který je Za. Nechť se v tvém životě už více neobjevují špatné sklony. V každém okamžiku musíš střežit božské vnitřní naléhání. Neměl bys však utrácet svůj vzácný čas dumáním o životě, který jsi vedl dříve. Neměl bys cítit zármutek nad tím, co jsi udělal, protože zármutek oslabuje tvoji aspiraci. Nežádám nikoho, aby se kál. Je pravda, že pokání očišťuje duši. Zároveň však nemáš čas aspirovat, hledět vpřed ke Světlu budoucnosti, když stále lituješ své minulosti. Přeji si, abyste všichni upřeli pohled ke Světlu, a ne k temnotě, s níž jste žili v minulosti. Minulost je prach. Je to budoucnost, co se počítá a budoucnost je nyní, v přítomnosti dneška. Zapomeňte na minulost. Pouze tehdy vás může zlatá budoucnost vlastnit a činit si na vás nárok.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Slabikář žáka Sri Chinmoye.Poprvé vydáno nakladatelstvím Madal Bal v roce 1999.

Toto je 75th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Slabikář žáka Sri Chinmoye, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »