Koncentrace, meditace, kontemplace

Mohl bys nám prosím říci rozdíl mezi koncentrací, meditací a kontemplací?

Sri Chinmoy: Když se koncentrujeme, nedovolujeme žádné myšlence vstoupit do naší mysli, ať už je božská nebo nebožská, pozemská nebo nebeská, dobrá nebo špatná. Mysl, celá mysl musí být zaměřena na určitý objekt nebo subjekt. Jestliže se koncentrujete na lístek květiny, pokuste se cítit, že na celém světě existujete jen vy a ten lístek. Nebudete se dívat ani dopředu ani dozadu, ani nahoru nebo dovnitř. Vy se jen pokusíte proniknout do objektu, na který zaměřujete svoji jednobodovou koncentraci. Koncentrace však není agresivní způsob, jak se podívat nebo vniknout dovnitř nějakého objektu. Zdaleka ne! Tato koncentrace pochází přímo ze srdce, nebo přesněji z duše. Můžeme ji nazvat nezdolnou Vůlí duše, nebo Silou vůle.

Velmi často slyším aspiranty říkat, že se nedokážou koncentrovat více než pět minut. Po pěti minutách je začne bolet hlava, nebo cítí, že je jejich hlava v ohni. Proč? Protože síla jejich koncentrace přichází z intelektuální mysli, nebo můžete říci z ukázněné mysli. Mysl ví, že se nesmí potulovat; toto mysl ví. Pokud se však mysl používá správným, osvíceným způsobem, potom do ní vstoupí světlo duše. Když do mysli vstoupí světlo duše, je mimořádně snadné koncentrovat se na něco dvě nebo tři hodiny, nebo jak dlouho chcete. Během této doby v ní nebudou žádné myšlenky nebo pochybnosti nebo strach. Žádná negativní síla nemůže vstoupit do vaší mysli, je-li zaplněna světlem duše.

Takže když se koncentrujete, zkuste cítit, že síla koncentrace pochází odtud, ze srdečního centra a jde nahoru do třetího oka. Srdeční centrum je tam, kde se nachází duše. Fyzické srdce je drobné, ale duchovní srdce — váš pravý domov — je rozlehlejší než vesmír. Když v tu chvíli myslíte na duši, nepokoušejte se prosím o ní vytvářet nějakou určitou představu, nebo nemyslete na to, jak vypadá. Myslete na ni jen jako na Božího zástupce, jako na nezměrné Světlo a Blaženost, která je ve vašem srdci. Světlo vychází z vašeho srdce, prochází třetím okem a potom vstupuje do objektu vaší koncentrace a sjednocuje vás s ním. Posledním stadiem koncentrace je odhalení skryté největší pravdy v objektu vaší koncentrace.

To, co může koncentrace v našem každodenním životě dokázat, je nepředstavitelné. Koncentrace je nejjistější způsob, jak dosáhnout našeho cíle, ať už je tímto cílem realizace Boha nebo jen uspokojení lidských tužeb. Koncentrace je jako šíp, který proniká do cíle. Ten, komu schází síla koncentrace, není lepší než opice. Skutečný aspirant koncentraci získá ať už Boží Milostí, stálým cvičením nebo aspirací. Každý hledající může tvrdit, že má v sobě božského hrdinu, božského bojovníka. A kdo je ten božský bojovník? Je to jeho koncentrace.

Když se koncentrujeme, musíme se koncentrovat na jednu určitou věc. Pokud se koncentruji na určitého žáka, potom bude tou jedinou věcí v mé mysli. Zároveň se stane jediným objektem mé pozornosti. Když však meditujeme, musíme se pokusit rozšířit své vědomí tak, aby obsáhlo širé moře nebo rozlehlou, modrou oblohu. Musíme rozšířit sami sebe tak, jako když pták rozpíná křídla. Musíme rozšířit naše konečné vědomí a vstoupit do Kosmického Vědomí, kde není žádný strach, žádná žárlivost, žádná pochybnost, ale veškerá Radost, Mír a božská Síla.

Pokud meditujeme, tak to, co ve skutečnosti děláme je, že vstupujeme do prázdné, klidné, pokojné a tiché mysli. Jdeme hluboko dovnitř a přibližujeme se k naší pravé existenci, což je naše duše. Žijeme-li v duši, cítíme, že vlastně spontánně meditujeme. Na povrchu je množství vln, ale moře vespod se to netýká. V největších hloubkách, na dně moře, je úplný klid. Takže když začnete meditovat, zkuste nejprve pocítit svoje vlastní bytí. To jest dno moře: klid a ticho. Pociťujte, že celá vaše bytost je prosycena mírem a klidem.

Potom nechte přijít vlny vnějšího světa. Strach, pochybnosti, obavy — pozemský zmatek — všechno bude spláchnuto pryč, protože uvnitř je pevný mír. Když jste ve své nejvyšší meditaci, tak se nemusíte ničeho bát. Vaše mysl bude veškerým mírem, veškerým tichem, veškerou jednotou. Chtějí-li vstoupit nějaké myšlenky nebo nápady, máte je díky vašemu vnitřnímu míru pod kontrolou, takže vás nebudou schopny ovlivnit. Skáčou a plavou jako ryby v moři, které za sebou nezanechávají žádné stopy. Létají jako ptáci na obloze, kteří za sebou nezanechávají žádné stopy. Takže když meditujete, pociťujte, že vy jste moře a že žádné zvíře v moři vás neovlivňuje. Pociťujte, že jste obloha a prolétávající ptáci na vás nemají vliv. Pociťujte, že vaše mysl je obloha a vaše srdce nekonečný oceán. To je meditace.

Pokud meditujeme, chceme rozmlouvat jenom s Bohem. Teď mluvím anglicky a vy mi rozumíte, protože umíte dobře anglicky. Když budete schopni meditovat, budete moci rozmlouvat s Bohem, protože meditace je jazyk, který používáme k rozhovoru s Bohem. Koncentrací se staneme jednobodovými a meditací rozšíříme naše vědomí do Rozlehlosti. V kontemplaci však do samotné Rozlehlosti vrosteme. Viděli jsme Pravdu. Cítili jsme Pravdu. Nejdůležitější věcí je však do Pravdy vrůst a absolutně se s ní sjednotit. Koncentrujeme-li se na Boha, můžeme cítit, že Bůh je přímo před námi nebo vedle nás. Když meditujeme, musíme uvnitř nás cítit Nekonečno, Věčnost a Nesmrtelnost. Jestliže však kontemplujeme, vidíme, že my sami jsme Nekonečno, Věčnost a Nesmrtelnost. Kontemplace znamená naši vědomou jednotu s Nekonečnem, Věčností, s Absolutnem. V kontemplaci objevujeme sami sebe. Když kontemplujeme, Stvořitel a Stvoření se stává jedním. Sjednotíme se se Stvořitelem a vidíme u svých nohou celý vesmír, uvnitř nás je celý vesmír. Když se v takovou chvíli podíváme na svoje vlastní bytí, nevidíme lidskou bytost. Vidíme cosi jako zdroj Světla, Míru a Blaženosti. Člověk by se měl každý den před meditací několik minut koncentrovat. Jsi jako běžec, který si musí vyčistit trať — podívat se, jestli na ní nejsou nějaké překážky a když ano, tak je odstranit. Když potom začneš meditovat, ucítíš, že běžíš velmi rychle, bez veškerých překážek. Jsi jako expresní vlak, vnitřní vlak, který staví jen v cílové stanici. Jakmile potom dosáhneš Cíle, musíš se stát Cílem. To je poslední stádium, kontemplace. Hledající, kteří právě vstoupili na duchovní cestu, by měli nejméně několik měsíců cvičit koncentraci a teprve potom začít meditovat. Na to musí několik let meditovat, a nakonec mohou kontemplovat.