Část III. – Výběr Gurua

Jak může člověk poznat pravého Mistra?

Sri Chinmoy: Když medituješ s nějakým duchovním Mistrem, může ti ze své nekonečné laskavosti ukázat prostřednictvím svých očí nebo své duchovní přítomnosti Světlo a Mír. Když se pravý duchovní Mistr podívá na ryzího aspiranta, aspirant v něm určitě něco ucítí. Člověk, který realizoval Boha nebo duchovní Mistr, není někdo s křidélky a svatozáří, aby ho bylo možné poznat. Je normální, až na to, že jeho vnitřní život má nadbytek Míru, Světla a Blaženosti. Pokud tedy přijdeš k duchovnímu člověku s očekáváním něčeho jiného, než je nezměrný Mír, Světlo, Blaženost a Síla, budeš zklamán.

Naproti tomu musíš vědět, zda ti to přísluší posuzovat. Nevím-li nic o medicíně, jak mohu posuzovat nějakého významného lékaře? Pouze jiný lékař bude vědět, jak jej správně posoudit. Daleko lépe než já může velkého lékaře ocenit nějaká zdravotní sestra, která o medicíně něco málo ví. Opravdový hledající s upřímnou aspirací a zasvěcením již ve svém duchovním životě dosáhl trochu vnitřního Světla. Bůh jej díky jeho aspiraci vybavil špetkou Světla a s tímto Světlem určitě něco v pravém duchovním Mistrovi uvidí a ucítí. Je-li někdo opravdu pokročilý a činí na své vnitřní pouti rychlý pokrok, bude jeho aspirace tím nejlepším soudcem pro to, zda je ten druhý člověk, označovaný jako duchovní Mistr, pravý nebo ne. Upřímná aspirace je tedy tím nejlepším soudcem.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Slabikář žáka Sri Chinmoye.Poprvé vydáno nakladatelstvím Madal Bal v roce 1999.

Toto je 75th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Slabikář žáka Sri Chinmoye, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »