Můžeš mi říci, jak vybrat Mistra?

Sri Chinmoy: Pokud hledáš Mistra, můžeš si jej vybrat způsobem, který je velmi prostý. Napiš si jména všech Mistrů, se kterými ses setkal, o kterých jsi slyšel nebo četl v knihách. Bude to asi šest nebo sedm jmen. Potom vezmi jméno prvního duchovního Mistra ze seznamu a opakuj jeho jméno s rukou na srdci. Opakuj jméno sedmkrát a pokus se cítit zvuk ve svém srdci. Pokračuj dále podle seznamu a zkus cítit tep svého srdce při opakování jména každého Mistra. Pocítíš-li radost, blaženost a extázi, ihned dej tomuto Mistrovi bod. Musíš cítit, jakou radost dostáváš při opakování jeho jména a podle toho jej umístit na stupnici.

Když při opakování jména určitého Mistra nezískáš žádnou odpověď, žádnou radost, žádnou inspiraci, potom jsi oprávněn dát mu nulu ze sta. Pokud získáš ze jména nějakého Mistra na seznamu ohromující odpověď, jsi-li celý rozechvělý, pokud i samo jméno vyšle obrovský tlukot srdce od chodidel tvých nohou až po vrcholek hlavy, musíš mu dát devadesát pět nebo i sto bodů. Tehdy budeš bez pochybností vědět, že je to tvůj Mistr. Je určen pro tebe a ty jsi určen pro něj. Není-li nablízku, ale v Indii nebo někde jinde, musíš tam jít, nebo pokud je určeno, aby se to stalo, okolnosti přivedou Mistra k tobě. Jsi-li předurčen k tomu, aby ses stal žákem nějakého určitého Mistra, potom Bůh zcela jistě přivede jeho k tobě nebo tebe k němu.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Slabikář žáka Sri Chinmoye.Poprvé vydáno nakladatelstvím Madal Bal v roce 1999.

Toto je 75th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Slabikář žáka Sri Chinmoye, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »