Část IV. – Manželství a rodinný život

Domníváš se, že manželství musí být na duchovní cestě překážkou?

Sri Chinmoy: To záleží na tom manželství. Má-li někdo schopnost myslet na Boha, když žije v manželství, má-li ohromnou inspiraci, je-li jeho vnitřní pláč stálý, potom není žádné překážky. Když se však někdo ožení, je velmi často tažen dolů, protože mu vznikne obrovská zodpovědnost. Chce velmi rychle běžet, ale naložil si ať už vědomě nebo nevědomě, na záda různá břemena. Pokud si tedy nějaký běžec naloží na záda těžkou zátěž, jak může běžet nejvyšší rychlostí?

Když ale někdo chce přijmout výzvu, cítí-li: “Musím zde na Zemi dosáhnout dokonalosti,” co potom udělá? Muž spatří Boha v ženě a žena spatří Boha v muži. Cítí-li nějaký člověk, že by měl s sebou vzít svoji druhou polovinu, tak aby jeho realizace byla integrální a úplná, potom bude jistě ve stejné situaci jako ten, kdo běží k Cíli největší rychlostí. Je hezkých pár duchovních Mistrů, a to i Mistrů nejvyššího řádu, kteří se oženili. Jejich realizace nebyla nijak menší než u těch ostatních, kteří se neoženili.

Všechno to záleží na tom, co chce od toho jednotlivce Bůh. Přeje-li si Bůh, aby ses neoženil, je to na Bohu. Bůh cítí, že takto Jej dosáhneš rychleji. Cítí-li Bůh, že tvůj přítel potřebuje zkušenost manželského života a tvůj přítel se drží Božího Diktátu, také dosáhne Boha rychleji než v opačném případě. O manželství neexistuje žádné pevné a neměnné pravidlo. Nikdo nemůže říci, že manželství znamená překážku pro duchovní realizaci. Na druhou stranu nikdo nemůže říci, že když zůstane sám, jeho život nebude nikdy naplněn. Svobodný člověk nemusí vést lepší nebo čistší život. Ne! Může být svobodný, ale jeho mysl může setrvávat v obyčejných vitálních, nižších světech a on neudělá žádný pokrok.

Když meditujeme, když aspirujeme, docházíme k poznání Boží Vůle. Je-li to Boží Vůle, potom přirozeně nebude po vstupu do manželství obtížné realizovat Pravdu. Pokud to však není Boží Vůle, tak musíme být velmi opatrní, protože vědomě nebo nevědomě nakládáme na svá ramena těžké závaží.