Ježíš Kristus měl ale dlouhé vlasy.

Sri Chinmoy: Spatřím-li Krista, poběžím k němu a dotknu se jeho nohou. Když však vidím vědomí, které mi nabízejí někteří dnešní hippies, tak prostě uteču. Kristus vyzařoval božské duchovní Světlo, oni však naneštěstí nikoli. V Kristových dobách byly také dlouhé vlasy u mužů normální. Dnes jsou dlouhé vlasy často známkou sociální nespokojenosti nebo vzpoury. I ten nejčistší, nejupravenější a nejmilejší mladý muž s velmi dlouhými vlasy bude ve svém vědomí nevědomě přechovávat aroganci a vzpouru. Netřeba říkat, že tyto vlastnosti budou vážně mařit jeho duchovní pokrok.

V Indii uvidíš mnoho duchovních Mistrů s dlouhými vlasy. Podívej se jim však do očí a uvidíš, jaké šíří vibrace. Jejich oči září mírem, čistotou, vnitřním světlem. Nyní se podívej na hippies s dlouhými vlasy. Ve většině případů kolem sebe prostě budí strach a odpor. V duchovních Mistrech uvidíš úžasnou čistotu, ale v hippies uvidíš dokonalé ztělesnění vnitřní nečistoty a vnější špíny. Musíš pochopit, že délka tvých vlasů tě neučiní srovnatelným s Kristem. Hlavní věcí je vědomí.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Slabikář žáka Sri Chinmoye.Poprvé vydáno nakladatelstvím Madal Bal v roce 1999.

Toto je 75th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Slabikář žáka Sri Chinmoye, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »