Tanec života, část 19

Návrat na obsah

901. Mým vlastním Způsobem

Otče,
tak moc na Tebe myslím.
Myslíš vůbec někdy Ty na mě?

„Dcero,
myslím.
Ale myslím na tebe svým vlastním Způsobem.“

Otče,
tak moc na Tebe medituji.
Medituješ Ty vůbec někdy na mě?

„Dcero,
medituji.
Ale medituji na tebe svým vlastním Způsobem.“

Otče,
tak moc Tě miluji.
Miluješ Ty mě?

„Dcero,
miluji tě.
ale miluji tě svým vlastním Způsobem.“

Otče,
co se stane,
když mě jedinkrát potěšíš mým vlastním způsobem?

„Dcero, jestliže tě potěším
tvým vlastním způsobem,
tvé malé „já“ bude přesyceno, onemocní
a zemře dříve, než dosáhne svého vlastního osvícení,
a tvé božské Já bude hladovět a zůstane neprojeveno.
Kromě toho to způsobí Mou okamžitou smrt.“

908. Její Mistr

Oči jejího Mistra
slouží rychleji než jeho ruce.
Srdce jejího Mistra
slouží rychleji než jeho oči.
Trans jejího Mistra
slouží rychleji než jeho srdce.

909. Zkušenost mi říká

Zkušenost mi říká,
jak jsem byl hloupý.
Zkušenost mi říká,
jak mohu být moudrý.
Zkušenost mi říká,
jak hloupé byly všechny mé chyby.
Zkušenost mi říká,
jak snadno mohu být příště dokonalý.

911. Evoluce a revoluce

Někteří to nazývají
evolucí kosmu.
Jiní to nazývají
přeměnou života.
Já to nazývám
Boží překonávající se Dokonalostí.

Někteří to nazývají
hořkým zklamáním.
Jiní to nazývají
obrovským ničením.
Já to nazývám
Boží výzvou k Revoluci.

919. Tvůj přítel, tvůj nepřítel

Je tvým přítelem,
protože
o tobě skrývá pravdu.
Je tvým nepřítelem,
protože
o tobě říká pravdu.
Můj Bůh je tvým přítelem,
protože
tě tajně a oddaně učí.
Můj Bůh je tvým nepřítelem,
protože
tě zkouší
pečlivě, přísně, nestranně,
otevřeně a veřejně.

921. Neexistuje malý přítel

Neexistuje malý přítel.
Kousíček víry
dodává energii celému mému tělu.

Malý úlomek lásky
pozvedává celou mou existenci
k Nebi.

Nevýznamná část odevzdanosti
mě učiní jedním,
neoddělitelně jedním,
s Nekonečností.

922. Stroje a člověk

Stroje
nevědomě aspirují,
aby se staly člověkem.

Člověk
vědomě aspiruje,
aby se stal strojem.

Ve strojích
Bůh projevuje
svou vznešenou Pýchu.

V člověku
Bůh projevuje
své smutné Zklamání.

924. Přiznání dcery

Otče,
přiznávám svou nejistotu.
Nepožehnáš mi proto?

„Dcero, nejsem kněz,
proto nejsem oprávněný
přijmout tvou zpověď.
Ale požehnám tě za něco jiného.“

Otče,
přiznávám svou žárlivost.
Nepožehnáš mi proto?

„Dcero, nejsem kněz,
proto nejsem oprávněný
přijmout tvou zpověď.
Ale požehnám tě za něco jiného.“

Otče,
za co mě požehnáš?

"Dcero,
požehnám tě,
protože jsi
Mým vlastním hledajícím a bojujícím,
aspirujícím a rozvíjejícím se Já.“

931. Zamyšlení nad svou budoucností

Třikrát jsem se vážně
zamyslela nad svou budoucností.

Když jsem se
zamyslela nad svou budoucností poprvé,
Můj Pán mi řekl:
„Dcero Má, nepřehlížej
Můj Soucit k tobě.“

Když jsem se
zamyslela nad svou budoucností podruhé,
můj Pán mi řekl:
„Dcero má, nepodceňuj
Můj Zájem o tebe.“

Potřetí, když jsem myslela
na svou budoucnost,
můj Pán mi řekl:
„Má dcero, nezapomínej
na Mou Lásku k Tobě.“

932. Upřímná a oddaná

Je upřímná,
proto aspiruje víc
než by normálně mohla.
Je oddaná.
Proto miluje víc,
než by možná mohla.

942. Tvůj skutečný učitel

Ten, kdo tě inspiruje, je tvůj skutečný učitel.
Ten, kdo tě miluje, je tvůj skutečný učitel.
Ten, kdo tě popohání, je tvůj skutečný učitel.
Ten, kdo tě zdokonaluje, je tvůj skutečný učitel.
Ten, kdo si tě cení, je tvůj skutečný učitel.

946. Lidská pověst

Člověk
se špatnou pověstí
je již napůl pověšený.
Člověk
s dobrou pověstí
je již na poloviční cestě k Nebi.
Člověk bez pověsti
je již napůl ztracen světu i Nebi.

947. Boží Volání

Co je to Boží Volání?
Boží Volání je začátek
nadpozemské Vize.
Co je ta Vize?
Vize je něco,
co nás vede
k nesmrtelnému Rozhodnutí.
Jaké je to Rozhodnutí?
Rozhodnutí je
dnešní drak Aspirace
a zítřejší obloha Realizace.

948. Poslušnost, vnitřní a vnější

Vnitřní poslušnost, vnitřní poslušnost:
co to je,
jestliže ne božská příležitost?
Vnější poslušnost, vnější poslušnost:
co to je,
jestliže ne zářící krása?
Má vnitřní poslušnost
mě nese k mému Pánu Nejvyššímu
dříve než hned.
Má vnější poslušnost
mě přináší k mému Pánu Nejvyššímu
pomalu, vytrvale a bezchybně.

949. Jeden muž a jedna žena může spasit svět

Jeden muž může spasit svět.
Kdo je ten muž?
Tento muž je muž Soucitu.
Jedna žena může spasit svět.
Kdo je ta žena?
Ta žena je žena Dokonalosti.
Kde žije muž Soucitu?
Žije v Příbytku
Boží transcendentální Pýchy.
Kde žije žena Dokonalosti?
Žije v Příbytku
Boží věčné Vděčnosti.

950. Otec a dcera

Otče,
jak Tě mohu učinit vždy šťastným?

„Dcero,
mysli na Mne více.
Mysli na svět více.
Mysli na sebe více.“

Otče,
prosím, prozraď mi jak.

„Dcero,
ode dneška mysli,
že Já jsem tvým jediným Myslitelem.
Ode dneška mysli,
že svět je tvou jedinou myšlenkou.
Ode dneška mysli,
že patříš Snu Mého Srdce
a jsi pro Skutečnost Mého Života.