Jak můžeme zvětšit svou sílu vůle?

Sri Chinmoy: Jsou dva typy síly vůle. Jeden typ získáme ze třetího oka. Budeme-li se na něj koncentrovat, získáme obrovskou sílu vůle. Další typ síly vůle je ze srdce. Odtud získáme také intenzivní sílu vůle. Jestliže se budeme koncentrovat na oblast kolem pupku, získáme také určitý druh síly vůle, ale tato bude ničivá; nemůžeme ji použít k dobrým účelům. Tato síla vůle přichází z vitálního světa, a pokud nejsme ve svém vitálnu zcela pročištěni, zvláště v nižším vitálnu, můžeme tuto sílu použít nesprávně. Je-li ale pupeční centrum pročištěno, potom síla vůle, kterou jsme odtud získali, bude použita k božskému účelu.

Síla vůle, kterou máme v srdci je síla duše. Tuto sílu nemůžeme nikdy použít ke špatnému účelu. Nejbezpečnější z těchto tří je síla vůle přicházející ze srdce. Když se modlíte a meditujete, zkuste cítit, že hluboko v nitru vašeho srdce již určitou sílu máte, a chcete ji vynést do popředí. Sílu vůle z pupečního centra můžeme použít pro dobré i špatné účely, pro tvořivé nebo ničivé akce; ale síla vůle ze srdce může být použita jen pro dobro. Je velmi rychlá, jako kulka. Použijeme-li sílu vůle z pupečního centra, bude velmi, velmi hluboká a energická, ale v síle vůle ze srdce bude mateřská pozornost a zájem. Bude to obrovská vůle, ale mateřská vůle je také plná lásky a soucitu. Síla vůle ze třetího oka je jako síla vůle otce. Bude tam zájem, ale také moudrost.

Nejsnazší způsob, jak používat sílu vůle, je zaujmout pozitivní přístup. Používejte sílu vůle k tomu, abyste dělali něco pozitivního, ne k tomu, abyste nedělali nic negativního. Je důležité říci: „Nebudu lhát.“ Pokud ale řekneme: „Budu mluvit pravdu,“ takovéto použití naší síly vůle je účinnější. Když řekneme: „Nebudu to dělat,“ negativní vlastnost už získala polovinu své síly jen proto, že na ni myslíme. Pokud si mentálně opakujeme: „Nebudu žárlit,“ negativní vlastnost, kterou slovo ,žárlivost´ ztělesňuje, ničí naši mysl a my potom opravdu žárlíme. Jestliže řekneme: „Nebudu mít pochybnosti,“ slovo ,pochybnost‘ vstoupí do naší mysli a pochybnost automaticky přijde.

Výborné je, když řekneme: „Od této chvíle budu zcela oddaný Bohu. Budu plný víry. Budu zcela odevzdaný.“ Odevzdání a víra a oddanost jsou výborné. Naše síla vůle se automaticky zvětší, pokud máme neustále pozitivní pocity a vytváříme pozitivní tvrzení.