Rád bych, abyste popsal spojení mezi hudbou a duchovností, jak to vidíte vy.

Sri Chinmoy: Hudba a duchovnost jdou ruku v ruce. Samotný Bůh je Nejvyšší Hudebník a každá lidská bytost je nota v Jeho kosmické Hře. Bůh hraje v lidstvu svou kosmickou Úlohu prostřednictvím hudby. Prostřednictvím své hudby nabízí Bůh svým dětem poselství jednoty v mnohosti a také poselství mnohosti v jednotě. Když hrajeme oduševnělou hudbu, velmi rychle pozvedáme své vědomí. Oduševnělá hudba je formou aspirace, formou meditace. Hrajeme-li ale nebožskou hudbu, ničíme si své aspirující vědomí. Všichni, kdo jsou hledající nekonečné Pravdy, budou přirozeně hrát oduševnělou hudbu; a když hrají oduševnělou hudbu, vědí, že vědomě běží ke svému určenému cíli.