Pokušení

Existují různé druhy pokušení. Jeden druh pokušení každý zná, a to je fyzické pokušení, pokušení vést obyčejný život, nižší život. Toto pokušení nás pokouší, abychom vstoupili do světa potěšení, vitálního světa, sexuálního života a do všech druhů nebožských činností. Budeme-li tomuto pokušení naslouchat, bude to smrt našeho duchovního života. Vstoupíme-li do tohoto pokušení, bude to trvat roky a roky a roky, než z tohoto života vyjdeme.

Dalším pokušením je pokušení agresivního vitálna. To přichází v podobě ega. Stejně jako Julius Caesar chceme říci: „Přišel jsem, viděl jsem, zvítězil jsem.“ Jsme v pokušení, aby k nám každý přišel a dotknul se našich nohou. Chceme být mocní a silní, abychom vládli jiným. Cítíme, že toto nám dá skutečné uspokojení. Když ego vystoupí do popředí a láká nás, cítíme, že jsme nejvyšší páni a všichni ostatní jsou k ničemu.

V mentálním světě existuje ještě další druh pokušení. Cítíme, že víme všechno, zatímco zbytek světa se skládá z hlupáků. Všichni, všichni ostatní, jsou nevědomí hlupáci, a my jsme jediní, kteří vědí všechno. V mentálním světě jsme v pokušení věřit, že my máme moře moudrosti a všichni ostatní mají moře nevědomosti. Jsme v pokušení věřit, že jsme jediní, kdo všechno zná, zatímco zbytek světa je hromada nevědomosti.

Je tu ještě jedna forma pokušení. Je to pokušení cítit, že my jediní jsme záplavou čistoty a že zbytek světa je samá nečistota. Jsme jediné čisté a božské osoby všude kolem. Jedná se o formu ega, která se liší od běžného ega. Je velmi jemná a současně velmi škodlivá.

Takže, jak můžeme překonat tyto formy pokušení? Můžeme je překonat jedině tím, že se odevzdáme — ne jim, ale božskému Světlu, božské Vůli. Jak to můžeme udělat? Můžeme to udělat tak, že se budeme vědomě snažit při meditaci cítit, že my jsme nástroj a někdo jiný je hráč. A kdo je ten někdo? Je to Vnitřní Pilot. Pokud máme pocit, že jsme to my, kdo koná, budou se nám nebožské síly posmívat. Přijdou a vzbudí v nás pýchu, domýšlivost, nebožskost, nečistotu a nejistotu. A tak se musíme během meditace modlit k Nejvyššímu: „Ó Pane, jsem Tvůj nástroj. Jsem Ti tak vděčný, že jsi mě přijal jako svůj nástroj, a jsem Ti tak vděčný, že jsi ze mě udělal vědomý nástroj. Použij mě prosím Tvým vlastním Způsobem.“

Na zemi jsou miliony a miliony lidí, kteří si nejsou vědomi skutečnosti, že jsou nástroji Boha. Přijali jsme duchovní život, a proto jsme si plně vědomi toho, že my jsme nástroje a Bůh je Hráč. Pokud se nám podaří udržet si tento pocit, nedojde k žádnému pokušení. Dokud budeme těmi, kdo konají, budou na nás špatné síly útočit a pohltí nás. Ale pokud se staneme naprosto bezmocnými a budeme cítit: „Já jsem nástroj, ó Bože. Jsi to Ty, kdo hraje. Použij mě,“ pak všechna pokušení přijdou a napadnou našeho Vnitřního Pilota, Boha, ale na Něj nebudou mít žádný vliv.

Když se staneme ‚pánem‘, když cítíme, že neexistuje žádný jiný ‚pán‘, pak síly pokušení přijdou a zaútočí na nás. Ale pokud budeme chytří a moudří, a řekneme: „Ne, ne, ne, já nejsem ten, kdo koná; já jsem nástroj. Ten, kdo koná, je někdo jiný,“ pak tyto síly půjdou a zaútočí na toho, kdo koná, na Všemocného, na Nejvyššího. A pak my budeme v bezpečí.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Sri Chinmoy promlouvá, část 10.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 2014.

Toto je 299th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Sri Chinmoy promlouvá, část 10, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »