Uvědomění si, kdo Mistr je

Když opustíte tělo, řekněme po čtyřiceti až padesáti letech, a stanete se duší, a když budete naprosto ve vědomí duše, pak budete mít možnost poznat můj skutečný status. Nežádám vás, abyste opustili tělo, v žádném případě, protože jinak byste mi nemohli pomoct v mé manifestaci. Ale uvědomíte-li si můj vnitřní status, když jste v těle, ve fyzickém, pak je vaše realizace opravdu něčím. Pak se můžete zúčastnit a podílet se na mé hře. Nyní se mnou hrajete fotbal a společně hrajeme proti nevědomosti. Je to příležitost, kterou dostáváte na zemi. Ale ve světě duší budete jen pozorovatel: já hraji dobře fotbal a vy se na mě díváte. Občas byste se chtěli zúčastnit, ale ve světě duší se hry nemůžete zúčastnit přímo. Nedostanete tam skutečné uspokojení, protože manifestace se koná zde na zemi. Radost, kterou získáte, přijde jen z pozorování.

Ve vzácných případech jsou velmi blízcí žáci, nejbližší žáci, velmi silní jak na fyzické úrovni, tak i na duchovní úrovni. Na obou úrovních jsou velmi silní, nadšení, oddaní a odevzdaní. Když Mistr hraje na zemi svou roli, a to i v případě, že žáci jsou ve vyšších úrovních, jejich radost je pevná a konkrétní; dostanou stejnou radost. Ale pokud mě někdo opravdu chce vidět a projevovat tady na zemi, pak musí být se mnou tady.

Největší příležitost dostáváme, když do světa přijde skutečný duchovní Mistr. V té době děláme ten nejrychlejší pokrok. Dokonce i ti, kteří by jinak byli v duchovním životě naprosto k ničemu, dělají také nejrychlejší pokrok, v závislosti na jejich kapacitě. Mám žáky, kteří měli jen jednu nebo dvě lidské inkarnace. Můžete si představit, jak je jejich život stále ve světě zvířat. Ale prostřednictvím přímého zásahu duchovního Mistra tito lidé mohou ještě v lidském životě udělat rychlý pokrok, i když jejich pokrok nemusí být tak velký, jako u pokročilejších hledajících. I když mohou být ve zvířecím vědomí, protože přijali Mistra, on jim pomůže. V té chvíli hraje svou roli Mistrův nepodmíněný Soucit.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Sri Chinmoy promlouvá, část 10.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 2014.

Toto je 299th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Sri Chinmoy promlouvá, část 10, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »