Existuje otázka, na kterou nemůžete odpovědět?

Sri Chinmoy: Použiji-li svou mysl, budou existovat miliony otázek, na které nemohu odpovědět. Ale použiji-li svou jednotu srdce s Absolutním Nejvyšším, pak nebude žádná otázka, na kterou nebudu schopen odpovědět, má-li co do činění s duchovností. Tisíckrát jsem odpověděl na otázky, věřte mi, a když jsem to slyšel ze záznamu nebo četl v knize, nemohl jsem uvěřit, že jsem to byl já, kdo to řekl. Nebo poté, co jsem odpověděl na otázku, a vše skončilo, a moje fyzická mysl dostala zprávu o mé odpovědi, kterou jsem předal, nemohl jsem uvěřit, že jsem na tuto otázku odpověděl. Když jsem se potom snažil pochopit otázku, nepochopil jsem ji. Stalo se mi jednou nebo dvakrát, že jsem odpověděl na dotaz sto procent správně; ale když jsem použil svou mysl, abych porozuměl otázce, dokonce jsem neporozuměl ani otázce. Takže kolikrát jsem odpovídal na otázky zcela správně silou jednoty mého srdce s Boží Vůlí. Mé srdce se okamžitě sjednocuje s Boží Vůlí. Mnohokrát se stalo, že ještě před tím, než byla otázka formulována, ve chvíli, kdy člověk teprve otvírá ústa, tato otázka již ke mně přichází. Stojíte tady s otázkou, dokončili jste dvě nebo tři slova, ale vaše otázka již ke mně přišla a odpověď již ke mně přišla. Potom pokračujete dál, dál, za použití tolika slov; ale je to všechno zbytečné. Když otevřete ústa, otázka a odpověď přicházejí společně a já jen čekám na to, až dokončíte vaši otázku.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Sri Chinmoy promlouvá, část 10.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 2014.

Toto je 299th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Sri Chinmoy promlouvá, část 10, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »