Proč některá náboženství nemluví o reinkarnaci?

Sri Chinmoy: Některá náboženství říkají: „Náš Otec je v Nebi. On je tam a my jsme tady, v pekle.“ Tak se samozřejmě snaží jít do Nebe, kde je On. A pak, jakmile jsou tam, řeknou: „Ó, On je náš Milovaný. Jsme takoví hlupáci, abychom se vrátili na zem? Kdo potřebuje reinkarnaci?“

Ale když víme, že On je v Nebi i na zemi, pak se samozřejmě vrátíme. Všude tam, kde jsme my, Bůh, chudák, je tam také; On má povinnost být s námi. Jsme-li v nejnižším podlaží, ve sklepě, On je tam také. A i když jsme v nejvyšším patře, v podkroví, On je s námi. A tak přijmete-li Boží Univerzálnost, pak víte, že reinkarnace je naprosto skutečná. Ale přijmete-li pouze Boha Transcendentální Výšku, pak s Ním zůstanete jen nahoře. Nevrátíte se zpátky. Když lidé říkají, že Bůh je jen v Nebi, vytváří to problém. Ale řekneme-li, že je jak v Nebi, tak i na zemi, pak tento problém nevznikne.