Pokud provádíte meditaci a koncentraci, pokud nemůžete prorazit elektromagnetické pole kolem vás, vytvoří to určité množství frustrace, protože nejste schopni vyjádřit to, co je uvnitř vás.

Sri Chinmoy: Když se koncentrujete nebo meditujete, musíte se odevzdat Boží Vůli. Vůle, která je uvnitř vašeho soustředění, vůle, která je ve vaší meditaci, se musí odevzdat Boží Vůli. Pokud opravdu milujete Boha, pak musíte odevzdat schopnosti, které máte a také výsledky, které získáte od svých schopností. Když se soustředíte dynamicky a mocně, pak musíte cítit, že vaše schopnosti přišly od Boha. Když oduševněle meditujete, musíte cítit, že tato schopnost také přišla od Boha. Nyní, nedostanete-li výsledek, který chcete, nemělo by vás to vyrušit. Dítě ví, jak lézt, ale chce chodit. Určitě jednoho dne bude moci chodit, ale dnes může jen lozit po čtyřech. Jen proto, že nemůže dosáhnout svého cíle dnes, nevzdá své touhy chodit. Dnes bude lozit a jednoho dne bude moci chodit. Během vaší koncentrace se setkáte s nějakou překážkou, nějakým zklamáním. Pokud jste nedosáhli toho, co jste chtěli, samozřejmě se setkáte se zklamáním. Ale toto zklamání musíte vzít jako bariéru, kterou lze snadno překonat. Je to jen otázka času.

Je to jako chůze tunelem. Víte, že na druhé straně bude světlo. Právě teď je tma, ale světlo musí přijít. Pokud vezmete zklamání jako noc, pak budete vědět, že o několik hodin později bude den. Ale pokud cítíte, že existuje jen noc a že za bariérou nic není, pak děláte chybu.

Když se koncentrujeme, musíme proniknout jako kulka skrz věc, která nám stojí v cestě. Ale když meditujeme, věci neodmítáme. Vzhledem k naší jednotě s Bohem se snažíme překážku přijmout a osvítit ji. To, co je v nás odrazující nebo destruktivní, nevyhazujme. Nebudeme-li si všímat frustrace a jiných negativních věcí, zůstanou zde na zemi a budou otravovat někoho jiného. Takže pokud je to otázka koncentrace, všechny překážky odstraníme; ale když to je věc meditace, když naše mysl dosáhla rozlehlost, přijmeme překážky a přeměníme je. Na začátku, když chceme běžet k našemu cíli, nebudeme držet nic negativního. Ale když dosáhneme svého cíle, musíme cítit, že to, co jsme nechali stranou, může způsobit problémy pro naše bratry a sestry. Takže se po dosažení svého cíle vrátíme, abychom překážky osvítili a nestály tak v cestě ostatním.