Je Bůh výhradně dobrým, nebo je dobrý i zlý?

Sri Chinmoy: Bůh je dobré i zlé a také je nad nimi. Je jako strom. Řekněme, že kořeny jsou zlé a větve jsou dobré. Ale oba jsou jedním; jsou součástí stejného stromu. Zlé je nižším projevem pravdy a dobré je vyšším projevem pravdy. Neexistuje žádná noc bez světla; i v nejtemnější noci je vždy alespoň troška světla. Ale Bůh je v obou z nich i nad nimi oběma, jako je obloha nad stromem. Řeknete-li, že Bůh není zlo, pak říkáte, že Bůh není všudypřítomný. A to je jako říct, že Bůh není Bůh. Bůh je v obou, ale není jimi vázán. Je jako loď, která je ve vodě a také nad vodou.

Z přísně duchovního hlediska není nic takového, jako dobré nebo zlé. Zlo existuje jen v mentálním světě. Co si myslíme, že je zlo, je ve skutečnosti menší pravda nebo nedokonalost rostoucí do větší pravdy a dokonalejší skutečnosti.