Můžete mi prosím vysvětlit, co je shakti a její roli ve Stvoření?

Sri Chinmoy: Shakti je zdrojem nekonečné Energie. Tato nekonečná Energie může být přenášena jako nekonečné Světlo, nekonečný Mír, nekonečná Blaženost. Díky této síle můžeme vylézt na strom, můžeme slézt dolů, můžeme chodit, můžeme běhat, můžeme létat, můžeme se potápět, můžeme dělat cokoliv, co chceme. Síla je potřebná schopnost. Samozřejmě potřebujeme nezbytné schopnosti pro létání, pro běh, pro každou činnost, kterou děláme. Takže tato schopnost je tady silou.

Na duchovní úrovni je Bůh nekonečné Světlo. Toto nekonečné Světlo je také nekonečná Energie a nekonečný Mír. Mír je Síla a Síla je Mír. Světlo je Energie a Energie je Světlo. Je to aktivita, která je shakti. Bůh má dva aspekty: jeden je jeho statický aspekt a druhý je jeho dynamický aspekt. Když se chce projevit, použije své dynamické schopnosti, zatímco jeho druhý aspekt mlčí. Zde se shakti stává univerzální manifestující Silou.

Jak to, že můžeme říci, že aspekt Síly Nejvyššího stvořil Vesmír? Pokud říkáme, že aspektem Síly lze vytvořit pouze něco obrovského, pak se mýlíme. Má-li Bůh nekonečnou Sílu, pak s Jeho nekonečnou Silou může vytvořit něco obrovského a také něco velmi malého. Nekonečná Síla neznamená, že můžete vytvořit pouze něco velkého. Může-li nekonečná Síla vytvářet rozsáhlé, pak může také vytvořit zrnko písku.

Nekonečná Síla je zažívána v různých formách uvnitř srdce každého hledajícího. Jeden hledající bude zažívat Sílu jako Blaženost, jiný ji bude zažívat jako Mír, třetí jako Světlo; a čtvrtý ji bude zažívat jako Vědomí.

Hledající cítí a zažívá shakti, Sílu uvnitř sebe, podle svého vlastního vývoje. Shakti je projevem Boží Vize. Když si tento projev bere formu, každý jednotlivec má právo ji pojmenovat. Forma zůstává stejná, ale hledající rozeznává Formu, přijímá Formu, různými způsoby. Pak, když Síla uvnitř hledajícího jedná, potřebuje-li hledající Mír, nazve ji Mírem. Potřebuje-li hledající Světlo, bude ji nazývat Silou Světla. Potřebuje-li někdo Blaženost, pak bude brát tuto Sílu jako Blaženost.