Existuje zlo?

Sri Chinmoy: Z přísně duchovního pohledu nic takového jako zlo neexistuje. Jen když zůstáváme ve světě relativity, v obyčejném lidském vědomí, říkáme, že toto je zlo a tamto je božské. Když jdeme hluboko dovnitř, vidíme, že jsou některé věci, které mají méně světla, a jsou věci, které mají více světla. Věci, které mají málo světla nebo nemají téměř žádné světlo, nazýváme zlem. A věci, které mají značné množství světla, nazýváme božskými.

Každý jedinec má v sobě božskost. Avšak jeho božskost ještě nevyšla do popředí a plně se neprojevila. Každý jednotlivec má do určité míry také nebožské vlastnosti. Jeho nebožské vlastnosti je možné překonat, osvítit, zdokonalit a přeměnit na božské vlastnosti, které už má.

Když používáme výraz „zlo“, naše mysl na tuto skutečnost okamžitě shlíží a má pocit nadřazenosti. Pokud však řekneme, že právě teď něco ztělesňuje světlo v nepatrné míře, dostáváme příležitost, inspiraci a aspiraci to přeměnit na něco božského. Nejlepší je tedy říkat, že v existenci či skutečnosti, kterou nazýváme zlem, působí omezené světlo. Omezené světlo se pak pokusíme přeměnit na vydatné světlo.