Co je to čistý cit?

Sri Chinmoy: Čistý cit je zvětšené, rozšířené vědomí naší reality. V čistém citu cítíme, že jsme Boží děti, a proto se nemůžeme oddávat potěšení nevědomosti. Je mnoho věcí, které nemůžeme dělat, když máme čistý cit. Jak vás mohu mučit nebo jak vám mohu jakýmkoliv způsobem ukázat svou nadřazenost, jestliže mám čistý cit? Když máme čistý cit, jsme Univerzálním Vědomím. Jelikož je Bůh univerzální, jsme také univerzální, protože jsme Jeho děti. A tak čistý cit je seberozšíření, rozšíření naší skutečnosti.

Ale nečisté emoce nás vždy svazují. Berou nás do života potěšení, který je naplněn zklamáním, a to, co následuje zklamání, je zničení. V životě potěšení svazujeme druhé. Když zkoušíme spoutat, sami jsme spoutáni. Ale když zkusíme nabídnout čisté city, osvobozujeme sami sebe a rozšiřujeme dnešní skutečnost. Když máme čisté city, skutečnost, kterou všichni známe, se zvětšuje, její světlo a síla se zvětšují.