Jak můžeme udělat duchovní pokrok?

Sri Chinmoy: Jsou dva způsoby. Jeden způsob je plakat jako dítě. Když dítě pláče pro mléko nebo něco jiného, okamžitě jeho matka přijde a nabídne mu to, co potřebuje. Ale jeho pláč musí být upřímný. V duchovním životě také musíme oduševněle a neustále plakat, abychom mohli slyšet příkazy Boha, svého vnitřního Kormidelníka. To je jeden způsob.

Druhý způsob je přijmout pomoc od někoho, kdo může zvětšit náš vnitřní pláč nebo kdo nám může ukázat, jak poslouchat příkazy vnitřního Kormidelníka. A tak jeden způsob je jít hluboko do nitra; plakat a plakat. Druhý způsob je přijmout pomoc od někoho, kdo nám může pomoct zvětšit náš vlastní vnitřní pláč.