Když spím, koho vidím ve svých snech?

Sri Chinmoy: Když spíte, můžete ve svých snech vidět jednu z vašich vnitřních bytostí, nebo můžete pozorovat nashromážděnou aspiraci ve vašem vnitřním životě nebo Božskou Milost a Soucit, které se chtějí projevit prostřednictvím vás. Není dané žádné pevné neměnné pravidlo, že jedna bytost, osoba nebo vnitřní skutečnost pozoruje stav spánku nebo sny, které máte.