Mohl byste promluvit o přijetí vedení od vysoce pokročilé bytosti, která není na zemi, ale předpokládejme v některé jiné dimenzi?

Sri Chinmoy: Ve vnitřním světě je mnoho dobrých bytostí. Máš-li k nim přístup, určitě vám budou schopni pomoct a vést vás k objevení Boha a k realizaci Boha. Na druhou stranu existují vnitřní bytosti, které nemusí být vůbec duchovní. Někdy předstírají, že jsou duchovní, jako falešní učitelé, a když je na nich hledající závislý a poslouchá jejich příkazy, může udělat vážné chyby. Má-li ale hledající ve vnitřním světě někoho, kdo jej vede a skutečně jej bere k realizaci Boha, má velké štěstí. Záleží na bytosti, se kterou jste ve styku.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Sri Chinmoy promlouvá, část 4.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 1976.

Toto je 276th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Sri Chinmoy promlouvá, část 4, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »