Mohl byste promluvit o trpělivosti?

Sri Chinmoy: Trpělivost prodlužuje čas. Teď žijeme v pozemském čase. To znamená, že náš čas je velmi omezený. Musíme žít se svým omezeným životem nevědomosti. Měli bychom brát trpělivost jako něco, co prodlouží naše časové omezení. Řekněme, že se chceme stát běžcem na dlouhé tratě. Když běžíme, cíl se zdá velmi daleko, a my ho přesto chceme dosáhnout okamžitě.
Jestliže si ale nedáme časový limit, do kdy musíme svého cíle dosáhnout, pokud ho nespoutáme, pak v nás a naším prostřednictvím bude působit světlo trpělivosti. Trpělivost je naše vědomé odevzdání se Boží hodině. Chceme dosáhnout svého cíle, protože Bůh chce, abychom ho dosáhli, a Bůh vybere hodinu. Až potom v Boží vybranou hodinu cíle dosáhneme, musíme si uvědomit, že je to uskutečnění naší trpělivosti.