Kdykoliv vystupuji, znervózním, a mé vystoupení tím špatně skončí. Můžu s tím něco dělat?

Sri Chinmoy: Ciťte, že nevystupujete před padesáti lidmi. Ciťte, že vás poslouchá pouze jeden člověk, a představte si, že ten člověk je hlupák. Nezáleží na tom, jak špatně zpíváte, jak máte špatný hlas, jen si představujte, že ten člověk je nekonečně horší. Nebo si myslete, že to je dvouleté dítě. Toto je lidský způsob.

Ale božský způsob je představit si, že přímo před vámi je Nejvyšší. Když vidíte Nejvyššího a cítíte, že vy jste také Nejvyšší, jak se potom jeden Nejvyšší může bát druhého Nejvyššího? Nejvyšší je pouze jeden. Když se pokloníte Nejvyššímu uvnitř každého jednotlivce v obecenstvu, ihned se s každým jednotlivcem stanete jedním a nebudete mít strach. Protože necítíte svou jednotu, bojíte se. Pokud jste ale jedním, nebojíte se. Toto je božský způsob.

Na Jamajce, v Západní Indii, mi někdo vyprávěl zábavnou příhodu. „Přišli jsme na konferenci a přednášející si stoupl a řekl, ‚Dámy a pánové, dvě osoby měly přednášet. Bylo to dohodnuto. Ale můj nejlepší přítel zmizel a já ho teď půjdu hledat.‘ Bůh mu řekl, že ho bude inspirovat a že se nemusí bát. Ale když přišel na pódium, Boha nikde neviděl. Všechno zapomněl a řekl, ‚To není fér. Můj přítel mě opustil, a tak ho jdu hledat.‘ A opustil pódium.“