Měli bychom se při meditování na srdce snažit srdce cítit, nebo bychom měli soustředit mysl na konkrétní místo, kde je srdce?

Sri Chinmoy: Ne, vůbec si nebereme na pomoc mysl. Zaměřujeme pozornost celé své bytosti na srdce, ale tato pozornost nepochází z mysli. Tělo je bytost s existencí, kterou považujeme za svou vlastní. Nechte tuto existenci, aby zaměřila svou pozornost na srdce. Koncentrace vychází z našeho vnitřního uvědomění si světla uvnitř našeho srdce, ne z naší mysli.