Řekl byste nám něco o těch všeobecně diskutovaných zákonech o potratech? Je potrat duchovně přípustný?

Sri Chinmoy: Dovolte mi nejprve začít u snahy o kontrolu porodnosti. Z toho nejvyššího duchovního hlediska musí být sexuální život přeměněn, osvícen, zbožštěn a zdokonalen. Sexuální život a realizace Boha nemohou jít nikdy dohromady. To je bez diskuse. Zdokonalení však nemůže vyvstat přes noc. Musí tak být učiněno postupně. Sexuální život je lidská slabost či nezbytnost. Pokud je ale v rodině osm či deset dětí, rodiče se o ně nemohou pořádně postarat. Někteří rodiče jsou skutečně chudí, zatímco jiní jsou bohatí. Přestože jsou bohatí, nemohou se řádně postarat o deset dětí. Matka je také jen lidská bytost. Jak si může rovnocenně všímat deseti dětí či dát odpovídající množství lásky a náklonnosti tolika dětem?

Některé duchovní osobnosti řeknou, že pokud uděláte něco špatně, musíte přijmout následky. Musím říci, že pokud uděláte něco špatně nebo učiníte chybu, musí být špatným následkům zabráněno, pokud je to možné. Jestliže jsem se dotkl ohně a spálil si prst, okamžitě si na něj pustím studenou tekoucí vodu, abych se zbavil bolesti. Samozřejmě, že je pro mě lepší se ohně nedotýkat a nepálit si prst, pokud jsem ale udělal chybu, je zapotřebí lék. Kdo bude trpět, když bude mít každá rodina osm či deset dětí? Postarají se o tyto děti ti, kteří jsou proti kontrole porodnosti? Jednoduše řeknou, že pokud jste udělali něco špatně, musíte přirozeně zaplatit pokutu. V tomto případě však zaplatí pokutu i děti. Pokud jsem udělal něco špatně a vím, že je způsob, jak uniknout, budu se přirozeně snažit uniknout, abych se zachránil. Sexuální život musí být přeměněn, ale není nezbytné ani ku prospěchu věci mít tucty dětí za účelem jeho přeměny.

V Americe je spousta žen, které chtějí mít děti. Nebojí se či nestydí se říci lidem, že jejich děti jsou nemanželské. Naopak, jsou hrdé. Chtějí být zkrátka matkami. Nemají zájem o žádného manžela. Cítí, že jsou schopny dát dětem stejnou pozornost jako rodiče dva. Dají svým dětem rovněž otcovskou lásku a náklonnost. Pokud takto smýšlí, neodsuzuji je. Jsou-li natolik statečné, ať své děti mají.

Co když ale některá cítí, že udělala chybu? Z nějakého popudu v určitém okamžiku něco udělala, a nyní se cítí bídně. Obává se, co na to řeknou rodiče, co na to řekne společnost, a nechce nést odpovědnost za výchovu dětí bez otce. Uvědomí si, že udělala chybu, a nyní chce žít lepší život. V jejím případě říkám, že je potrat určitě přijatelný.

Pokud žena ví, že bude mít dítě, které nechce, pak jediné důležité je, aby k přerušení těhotenství došlo co nejdříve. Duše může vstoupit do těla dítěte kdykoliv ode dne početí až do několika hodin po porodu. Pokud se potrat uskuteční až poté, co duše vstoupila do těla dítěte, potom tato duše odletí jako pták. Provede ale hroznou odplatu. Může matku i otce mučit nevídaným způsobem. Toto může trvat dokonce i dvě nebo tři inkarnace. Stává se také, že pokud je duše mocná, až budou chtít rodiče v budoucnosti děti, tato duše jejich budoucí děti prokleje. Mohou být postižené, anebo tito rodiče nebudou moci mít děti, až je budou chtít. Musíme tedy vědět, zda už duše vstoupila. Pokud duše ještě nevstoupila, rozhodnutí o potratu je na tomto člověku.