Pokud máme děti, jak můžeme mít Nejvyššího nejlépe na paměti a nenechat děti do tohoto vztahu příliš zasáhnout?

Sri Chinmoy: Brzy ráno, než začne dítě plakat, plačte, prosím, po vaší božské Matce a Otci, kterými je Nejvyšší. Když potom přijde čas, kdy krmíte své dítě, než začnete, myslete na Nejvyššího. Zatímco dítě krmíte, řekněte Nejvyššímu: „Nejvyšší, já krmím své dítě. Nakrm, prosím, také mě, protože jsem Tvé dítě.“ V tu chvíli vás Nejvyšší určitě duchovně nasytí. Jakmile nakrmíte dítě a ono je docela spokojené a tiché, modlete se k Nejvyššímu, aby vás nakrmil ještě jednou. Tímto způsobem krmíte své dítě pouze jednou, ale Nejvyšší vás krmí třikrát. Proč vás krmí? Protože pláčete po Jeho vnitřní potravě.

Pokaždé, když děláte něco pro své dítě, požádejte v duchu Nejvyššího, aby udělal totéž pro vás. Pokaždé, když svému dítěti projevíte nějakou náklonnost nebo na něj myslíte, modlete se k Nejvyššímu, aby vám požehnal a vedl stejným způsobem. V okamžiku, kdy myslíte na své dítě, vaše dítě se stane vaším pánem, pokud nemyslíte nejprve na Nejvyššího. Nemyslete si, prosím, že pokud se na vás vaše dítě usmívá, je celý svět u vašich nohou. Namísto toho si myslete, že jste dítětem Nejvyššího, a když se na vás On usměje, když je vámi potěšen, tehdy získáváte největší radost. Když dostanete něco od Nejvyššího ze své modlitby a meditace, musíte cítit, že je to jediná věc, kterou potřebujete. Až to získáte, můžete to dát svému dítěti, svému manželovi, svým blízkým a drahým. Toto je nejlepší. Cokoliv chcete získat, snažte se získat od Nejvyššího a pak to dejte svým blízkým. Pokud budete chtít něco získat od svých dětí, jenom se spoutáte.

Je nebetyčný rozdíl mezi tím, když se modlíte a poté se postaráte o pozemské potřeby svých dětí, a tím, jak to dělají obyčejní, neaspirující lidé, kteří se pouze starají o pozemské nezbytnosti svých dětí a poté si myslí, že jejich úloha je splněna. Vaším skutečným úkolem je modlitba a meditace. Říkám teď všem rodičům, prosím, nemějte pocit, že pouhým naplněním vnějších potřeb svých dětí se o ně dobře staráte. Nenechte se rovněž zmást představou, že když strávíte se svými dětmi hodiny a budete se těšit jejich vlastním způsobem, že přijmou duchovní život. Vy sami musíte být duchovní. Musíte se modlit, musíte meditovat a musíte to naučit své děti. Cokoliv je dobré, musíte své děti naučit.