Existuje určitý objev ve vnitřním světě předtím, než k němu dojde ve světě vnějším?

Sri Chinmoy: Z nejvyššího duchovního hlediska není v Boží univerzální Vizi nic takového jako objevy. Existuje tam pouze jedna duchovní realita, jež je manifestována. Co může být objevováno a vynalézáno uvnitř vše pronikající, vše ozařující, transcendentální Vize našeho Nejvyššího Milovaného? Zde na zemi máme mysl a pozemské orgány a měření, které nám pomáhají v objevování. Ve vnitřním světě velmi často nacházíme něco, co nás vede k objevům ve světě vnějším. V nejvnitřnějším světě však žádné objevy nejsou. Tam je vše jednotou s nejvyšší realitou; tam je pouze tvoření. Každý pohyb Boha je tvořením. On vytváří každou sekundu miliony skutečností. Jakmile však sestoupíme na pozemskou úroveň, začíná objevování. Ale v nejvyšší transcendentální Skutečnosti žádné objevování neexistuje.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Škola duše pro svět rodiny.Poprvé vydáno nakladatelstvím Sri Chinmoy Centrum v roce 2004.

Toto je 340th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Škola duše pro svět rodiny, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »