10.

Můj Pane Nejvyšší,
odstranil jsi pochybnosti mé mysli,
temnotu zmatení mé mysli
a mraky úzkosti mé mysli.
Nahradil jsi je
stoupajícím pláčem aspirace,
planoucími úsměvy zasvěcení
a Tvou vždy naplňující Láskou a Radosti.