13.

Můj Pane Nejvyšší,
dal jsi mi mysl,
která touží po Pravdě,
Tvé Pravdě,
po Tobě jako Pravdě Nejvyšší.
Můj Pane Nejvyšší,
dal jsi mi srdce,
které pláče po Tvém Srdci,
jedině po Tvém Srdci.
Díky Tobě cítím,
že se mé malinké srdce-kapka
nakonec stane jedním,
neoddělitelně jedním
s Tvým větším než největším
Soucitem zaplaveným Oceánem Blaženosti.
Můj Pane Nejvyšší,
se svým nekonečným Soucitem
mi dáváš pocítit
tuto Pravdu vznešenou, osvěcující
a vše-naplňující.