2.

Můj Pane Nejvyšší,
vím, vím,
že mé současné problémy
budou zanedlouho odstraněny
Světlem Tvého nekonečného Soucitu
a Spasením Tvého Osvícení.