26.1

Můj drahý Nejvyšší, můj sladký Nejvyšší,
můj Pane Nejvyšší, můj Milovaný Nejvyšší,
můj Absolutní Mistře Nejvyšší,
nechť Ti má mysl nanejvýš upřímně poděkuje
za všechny věci, které od Tebe dostala.
Nechť Ti mé srdce nanejvýš oduševněle poděkuje
za všechny věci, které jsi mému srdci nedal.

Můj nanejvýš Milovaný Nejvyšší,
můj Absolutní Mistře Nejvyšší,
mám pravdu, když říkám a cítím,
že hlad mé mysli po vlastnění světa
mě učinil nesmírně šťastným?

Můj Absolutní Mistře Nejvyšší,
můj nanejvýš Milovaný Nejvyšší,
jsem dokonalý v tom, když říkám a cítím,
že let zřeknutí se spoutání mého srdce
Tě učinil hrdě šťastným?

„Mé dítě, snové dítě Mé Věčnosti,
skutečná bytosti Mého Nekonečna,
ve světě své mysli
máš určitě pravdu
a ve světě svého srdce
jsi naprosto dokonalé.
Se světem vlastnictví své mysli
se možná staneš mocným.
S životem odříkání svého srdce
můžeš učinit a učiníš
Můj Transcendentální Sen krásným
a Mou univerzální Skutečnost plodnou.


  1. MSFL 26. 23. listopadu 1989, New York