26.1

Můj drahý Nejvyšší, můj sladký Nejvyšší,
můj Pane Nejvyšší, můj Milovaný Nejvyšší,
můj Absolutní Mistře Nejvyšší,
nechť Ti má mysl nanejvýš upřímně poděkuje
za všechny věci, které od Tebe dostala.
Nechť Ti mé srdce nanejvýš oduševněle poděkuje
za všechny věci, které jsi mému srdci nedal.

Můj nanejvýš Milovaný Nejvyšší,
můj Absolutní Mistře Nejvyšší,
mám pravdu, když říkám a cítím,
že hlad mé mysli po vlastnění světa
mě učinil nesmírně šťastným?

Můj Absolutní Mistře Nejvyšší,
můj nanejvýš Milovaný Nejvyšší,
jsem dokonalý v tom, když říkám a cítím,
že let zřeknutí se spoutání mého srdce
Tě učinil hrdě šťastným?

„Mé dítě, snové dítě Mé Věčnosti,
skutečná bytosti Mého Nekonečna,
ve světě své mysli
máš určitě pravdu
a ve světě svého srdce
jsi naprosto dokonalé.
Se světem vlastnictví své mysli
se možná staneš mocným.
S životem odříkání svého srdce
můžeš učinit a učiníš
Můj Transcendentální Sen krásným
a Mou univerzální Skutečnost plodnou.“


  1. MSFL 26. 23. listopadu 1989, New York

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Můj sladký Pane, Otče, kde jsi?.Poprvé vydáno nakladatelstvím Agni Press v roce 2016.

Toto je 1309th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Můj sladký Pane, Otče, kde jsi?, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »