5.

Můj Pane Milovaný Nejvyšší,
ve svých předchozích inkarnacích
jsem Tě těšil
světlem přísné disciplíny svého života.
V této inkarnaci
bych Tě rád těšil
blažeností bezesného odevzdání mého srdce
Tvé Vizi transcendentální
a Tvému projevení univerzálnímu.