Kapitola I: Vědomí, Siddhi (Realizace Boha) a Nekonečnost

Co je to vědomí?

Sri Chinmoy: Vědomí je vnitřní jiskra nebo vnitřní spojnice v nás, zlatý článek, který spojuje naši nejvyšší a nejosvícenější část s tou nejnižší a nejméně osvícenou. Vědomí je spojovacím článkem mezi Nebem a zemí. A teď, kde je Nebe? Není to nahoře či někde daleko. Nebe je v našem vědomí. To, co spojuje zemi s Nebem, je však božské vědomí. Běžné lidské vědomí nás spojí jen s něčím velmi, velmi omezeným a zároveň velmi pomíjivým. Na vteřinu dokážeme zaměřit své vědomí na druhého člověka a pak naše koncentrace zmizí. Když však jednáme s vnitřním vědomím, které je nesmírné, osvícené a přeměněné, můžeme se koncentrovat dál a dál a dál.

Není to tak, že by božské vědomí měli jen duchovní lidé. Obyčejní lidé ho mají také, avšak u nich spí. Kdyby se správně koncentrovali, meditovali a kontemplovali, toto vědomí by vyšlo do popředí a oni by získali volný přístup k duši, která je veškerým světlem, mírem a blažeností.

Vědomí obsahuje ticho a sílu. Když obsahuje ticho, tehdy obsahuje svou vlastní pravou podobu. Když obsahuje sílu, tehdy projevuje svou vnitřní skutečnost. Část nekonečného vědomí, která vešla do hrubého fyzického a která fyzické vlastní a používá, nazýváme fyzickým vědomím, vitálním vědomím a mentálním vědomím. V nich se nachází malá část nekonečného vědomí, ale není to ono čisté nekonečné vědomí, o kterém mluvíme.

Věčná duše a nekonečné vědomí patří k sobě. Mají společný zdroj, a tím je život, věčný život. Navzájem se doplňují. Duše vyjadřuje svou Božskost pomocí vědomí a vědomí vyjadřuje svou všeprostupující sílu či ticho pomocí duše. Vědomí a duši nelze nikdy oddělit, zatímco tělo může být od vědomí odděleno snadno.

To, co v lidském životě nazýváme vědomím, je obvykle jen pocit. Všimneme-li si něčeho jemného, okamžitě to nazýváme vědomím, ale vůbec to není vědomí; je to velice jemná touha. Vstoupíme do touhy a okamžitě máme pocit, že to je naše vědomí. Cokoliv jemného v sobě, co nedokážeme popsat slovy, nazýváme vědomím, ale vědomí je něco úplně jiného.

Vnímání a vědomí jsou také dvě zcela odlišné věci. Když s někým mluvím nebo se s někým stýkám, má mysl vnímá jeho vlastnosti. Vědomí však není mentálním vnímáním či chápáním. Vědomí je vnitřním odhalením či vnitřním stavem bytí. Je to něco nekonečně hlubšího a niternějšího než vnímání.