Zajímalo by mě, zda by pomohlo mému pokroku, pokud bych stále myslel na svůj cíl realizace Boha.

Sri Chinmoy: Konečným cílem žáka v mateřské školce je získat vysokoškolský titul. Pokud si ale bude ve školce neustále říkat: „Ó, musím získat vysokoškolský titul, musím získat vysokoškolský titul,“ je to z jeho strany pošetilé. Může znát svůj cíl, ale pokud na něj bude neustále myslet, nenaučí se dobře současné lekce. Někteří hledající přemýšlí o realizaci Boha, ačkoliv nejsou připraveni ani na základní vnitřní probuzení. Někteří přemýšlí a mluví o realizaci Boha, ačkoliv ještě nejsou připraveni se naučit ani abecedu duchovního života.

Realizace Boha, Nesmrtelnost, Nekonečnost, Věčnost: právě teď jsou to všechno velká slova. Budete-li mluvit o těchto slovech, budete jen stavět vzdušné zámky. Jsou skutečností na své vlastní úrovni, ale právě teď nemůžete tuto skutečnost vnést do svého každodenního života. Takže nechme skutečnost, ať zůstane na svém místě. Jestliže budete dál přemýšlet o Cíli s pomocí své představivosti, Cíl nebude takový, jak si ho představujete, a vy budete zklamaní. Také pokud budete neustále myslet na Cíl, pak nebudete věnovat řádnou pozornost své současné aspiraci a nevědomě zpomalíte svůj pokrok. Realizace Boha je váš Cíl, ale vy jste teprve začali kráčet po duchovní cestě. Jdete po správné cestě, a to je dobré. Právě teď by vaším hlavním zájmem měla být aspirace, vnitřní pokrok, prostota, upřímnost, čistota a pokora.

Realizace Boha je obtížný cíl, ale není nemožný. Někteří lidé po několika letech meditace cítí, že realizace Boha je v této inkarnaci nemožná a říkají, že ji nechtějí. Mnoho lidí opustí po mnoha letech duchovní cestu právě z tohoto důvodu. Kritizují Boha a učení duchovního Mistra a stanou se z nich zapřisáhlí ateisté. To je ale velmi špatné. Než jste vstoupili do duchovního života, užívali jste si potěšení nevědomosti a Bůh vám odpustil, protože věděl, že nic jiného neznáte. Bůh řekl: „Mé dítě nezná nic lepšího než nevědomost.“ Ale poté, co jste vstoupili do duchovního života, vrátíte-li se znovu ke svému obyčejnému životu s myšlenkou, že realizace Boha buď neexistuje anebo je úplně nad vaše síly, potom je vnitřní trest za vaše nevědomé a nebožské konání nekonečně horší, než by byl, kdybyste nevědomost nikdy neopustili.

Právě teď je Cíl daleko, ale nesmíte se nechat odradit. Krok za krokem, pomalu a jistě Cíle dosáhnete. Ze školky jdete na základní školu, pak na střední a pak na vysokou školu. Takže nebuďte neklidní nebo netrpěliví. Jen Bůh ví, kdy pro vás udeří Jeho vybraná Hodina. Vaším úkolem je aspirovat a Božím úkolem je snášet dolů svůj nekonečný Soucit. Když sehrajete svou úlohu, Bůh sehraje svoji a nechá vás realizovat Jej v Jeho vybranou Hodinu. Takže kráčejme po cestě skutečnosti. Silou naší vnitřní aspirace k nám Cíl sám přijde.