Můžeme opravdu cítit, že se naše realizace blíží, nebo se objeví spontánně a neočekávaně?

Sri Chinmoy: Skutečná realizace nemůže nastat neočekávaně. Postupně, postupně se dostáváme do bodu, kde realizujeme Boha. Bude-li člověk na pokraji realizace, bude vědět, že je to otázka dní nebo měsíců či let. Realizace je úplná vědomá jednota s Bohem. Pokud člověk nemá omezenou vědomou jednotu s Bohem, jak by mohl najednou dosáhnout neomezené vědomé jednoty s Bohem? Je pravda, že Bůh může učinit vše, může dát hledajícímu realizaci, aniž by ho o něco žádal. Kdyby vám ale Bůh dal realizaci, aniž byste meditovali a cvičili duchovní život, pak by ji očekával každý.

Někteří lidé dostanou realizaci po pouhých čtyřech nebo pěti letech meditace, zatímco jiní, kteří meditují třicet, čtyřicet nebo padesát let, jsou od realizace daleko. Musíte si ale uvědomit, že u člověka, který realizuje Boha po čtyřech či pěti letech meditace, nejde o jeho první inkarnaci, ve které je hledajícím. Svou vědomou cestu začal dlouho, dlouho předtím, než jste vy možná na Boha vůbec pomysleli. Nyní svou cestu k realizaci Boha dokončuje, kdežto vy jste třeba teprve začali. Na druhou stranu musíme vědět, že i když jsme v minulosti meditovali po mnoho inkarnací a několik let v této inkarnaci, neznamená to, že si Boha zasloužíme. Byla to Boží Milost, která působila v našich dřívějších inkarnacích, a stejně tak je to Boží Milost, která nám Jej pomáhá realizovat i v této inkarnaci.

Od své neustálé, celoživotní meditace můžete čekat realizaci, ale pouze v Bohem vyvolené Hodině. Možná ji chcete okamžitě, Bůh ale ví, že pokud Jej realizujete teď, lidstvu více uškodíte, než mu pomůžete. Bůh má tedy pro vaši realizaci svou vlastní Hodinu, a když se ta Hodina přihlásí, budete si toho vědomi.