Když člověk realizuje Boha, pamatuje si pak všechny své dřívější zážitky?

Sri Chinmoy: Když člověk realizuje Boha, neznamená to, že si bude pamatovat všechny miliony a miliardy vnějších zážitků, které v životě měl. Když však chce, může své vnitřní zážitky, důležité vyšší zážitky, které měl ve vnitřním světě, vynést na povrch. Chce-li spatřit celý svůj vnitřní život, může.