Kdo je Neprojevený?

Sri Chinmoy: Vy sám jste Neprojevený. To znamená, že vaše nejvyšší Já je ještě neprojevené. Vy, který představujete Boha na zemi, a vy, který jste ve svém nejvyšším vědomí zcela sjednocen s Bohem, jste ještě neprojevený. Vaše nejvyšší není právě teď projevené, ale to neznamená, že zůstane navždy neprojevené. Ne, vaše nejvyšší musí být na zemi projevené, protože jen tehdy může nastat dokonalá dokonalost Nejvyššího.