Kapitola III: Samádhi a Blaženost: vnitřní vesmír

"Vysoká, vyšší a nejvyšší je úroveň Blaženosti. S naším osvíceným vědomím budeme stoupat do této úrovně a budeme sebeokouzleni. Poté co jsme prošli chodbami vznešeného ticha a transu, jsme nyní jedním s Nejvyšším."
  — Sri Chinmoy

Jednou jste řekl, že transcendentální Blaženost je jednou z božských kvalit, které nejsou na zemi projevené. Proč je to tak?

Sri Chinmoy: Na nejvyšší úrovni je Existence-Vědomí-Blaženost. Říkáme tomu Sat-Čit-Ánanda. Sat je Existence, Čit je Vědomí, Ánanda je Blaženost. Vědomí je zdrojem všeho, ale nemůže vydržet bez Blaženosti a Existence. Není-li Existence, nemůže být Vědomí. Je-li Existence a Vědomí, je k sebenaplnění zapotřebí Blaženost.

Od časů nepamětných přináší velcí duchovní Mistři dolů aspekt Sat a Čit. Přinést dolů aspekt Ánanda je však obtížné. Někteří to vůbec nedokázali. Někteří ho snesli, ale vydržel jen několik vteřin či několik minut a pak se znovu vrátil nahoru. Mír je dosažitelný, Mír můžeme snést dolů. Světlo a Síla se dají snést dolů snadno. Ale blaženost, která činí naše vnitřní vědomí nesmrtelným, nebyla dosud na zemi nastolena. Přijde a odejde, protože vidí v pozemské atmosféře tolik nedokonalosti, že nemůže zůstat.

Dokonce i duchovně pokročilí lidé jsou často zmateni. Cítí vnitřní extázi, která přichází z vitálního světa, a myslí si, že je to skutečná blaženost. Tak to ale není. Skutečná blaženost přichází k duši z nejvyššího světa a z duše potom proniká do celé bytosti.

Tato Ánanda či nadpřirozená Blaženost se zcela liší od fyzického potěšení či požitků. Jakmile dostanete byť jen trochu této blaženosti, cítíte, že celá vaše vnitřní bytost tančí radostí s tou největší čistotou jako dítě a vaše vnější bytost cítí ve své vnější existenci pravou Nesmrtelnost. Pocítíte-li tuto blaženost dokonce jen na vteřinu, budete si to pamatovat na celý život.

Všude kolem nás je Kosmická Hra. Vesmír je plný radosti, vnitřní radosti a vnější radosti. Když dojde k realizaci, musíme cítit potřebu projevení této neustálé blaženosti ve svém srdci. Tato blaženost žhne, ale ve skutečnosti nepálí. Je nesmírně intenzivní, ale zároveň je samou mírností a nadevše sladce plynoucím Nektarem.