Guru, jak mohu získat více čistoty?

Sri Chinmoy: Brzy zrána se podívej na květinu a přivoň k ní. Dívej se na květinu a okamžitě pociťuj, jak je čistá. Potom se podívej do ranního, právě vycházejícího slunce. Jak je překrásné! Vidíš na něm nějakou nečistotu? Ne. Podívej se na Měsíc. Vidíš něco nečistého? Dívej se na cokoli, co ti dává pocit čistoty. Podívej se na plamen svíčky a uvidíš, že je celý čistý; spálí všechny tvé nečistoty. Cokoliv, u čeho cítíš, že je na vnější úrovni čisté, měj přímo před svou mentální vizí. To je jeden způsob, nejsnazší způsob, jak přesvědčit mysl.

Jiný způsob využívá dechu. Když medituješ, pokus se nadechovat tak pomalu, jak je to jen možné. Nadechuj se tiše a pomalu a pociťuj, že s každým nádechem přinášíš do svého systému Mír, Světlo a Blaženost. Tyto kvality nejsou ve skutečnosti ničím jiným než čistotou. Když potom vydechuješ, pociťuj, že tvůj výdech vynáší ven všechnu tvou nevědomost a nedokonalost. Čistotu můžeš do svého systému přinést vědomým dýcháním. A pokaždé, když vydechuješ, vyhazuj ven svou nečistotu.

Můžeš praktikovat obě metody. Měj květinu, tyčinku nebo cokoliv, co pro tebe symbolizuje čistotu, ve své vnější mysli, před svou vnější vizí. Později, když budeš schopen jít hluboko dovnitř, už nebudeš květinu, tyčinku ani plamen svíčky potřebovat.