Jak si můžeme udržet čistotu?

Sri Chinmoy: Čistotu si můžeme udržet, pokud dokážeme vědomě cítit, že uvnitř našeho srdce rozkvétá lístek za lístkem růže. Vždy musíme vidět živý obrázek květiny, řekněme růže nebo lotosu. V okamžiku, kdy vidíme květinu, vědomě či nevědomě vdechujeme její čistotu. Jestliže cítíme, jak z našeho nitra rozkvétá růže lístek po lístku, její vůně a čistota prostoupí celou naši vnitřní i vnější existenci. Nebo pokud chceme, můžeme uvnitř svého srdce zkusit spatřit plamen svíčky. Plamen stoupá vzhůru, výše, nejvýše. Zatímco stoupá, osvěcuje naši nevědomou, temnou, nečistou a nebožskou existenci. Tímto způsobem si tedy můžeme udržet čistotu a získat v našem životě nepomíjející uspokojení.