Jaký je vztah mezi aspirací a čistotou?

Sri Chinmoy: Jestliže řekneš, že musíš být naprosto čistý, abys mohl aspirovat, odpovím ti, že takový den nezasvitne. Chceš-li se být nejprve stoprocentně čistý a neposkvrněný, budeš čekat Věčnost. Je pravda, že se musíš do značné míry očistit; nejsme-li očištěni, když do nás vstoupí nás Božská Síla, všechno se poškodí. Nadělá to více zmatku než radosti. Nebude zde stvoření, Božské Stvoření. Aspirace a očištění musí jít spolu. Když aspiruješ, získáš čistotu ve své vlastní přirozenosti; a jestliže máš očištění ve své přirozenosti, bude tvá aspirace intenzívnější, dosáhne vrcholu. Takže, nikdo není dokonalý. Nikdo se nemůže odvážit říci, že začne meditovat, až bude jeho přirozenost dokonalá. Na co by byla meditace a koncentrace, kdybychom již byli dokonalí? Čistota a neposkvrněnost přichází pouze z vnitřní aspirace, musí jít společně vedle sebe. Jedno doplňuje druhé, jedno naplňuje druhé.