Je velký rozdíl mezi radostí a Blažeností?

Sri Chinmoy: Mezi radostí a Blažeností je velký rozdíl. Řekněme, že radost je opak potěšení. Potěšením rozumíme požitek ve fyzickém a vitálním. Za potěšením ihned následuje frustrace a za frustrací zkáza. Radost je ale cosi, co v nás roste. Může růst pomalu a spolehlivě. I radost může uvadnout, ale nikdy neklesne na úroveň frustrace. Mít radost je jako pít sklenici vody. Máš-li žízeň, můžeš vypít všechnu vodu a žádná nezbude. Máš-li sklenici blízko vodovodu, můžeš si ji znovu a znovu naplnit. Podobně, je-li to potřeba, se radost může zmenšit. Může se také znovu obnovit. Ale ať už klesá nebo roste, je-li to skutečná radost, nikdy nedojde k frustraci či ke zkáze.

Radost můžete mít v mysli, v srdci a také v rukou. Poté, co jsi vrhl koulí na velkou vzdálenost, tě tvá ruka nechá okamžitě pocítit, že něčeho dosáhla, a ty v ní pocítíš radost. Občas, když při své procházce rychle kráčíš, můžeš pocítit jistý druh uvolnění ve svých kolenou a ucítíš v nich radost. Jestliže získáš malou sílu uvnitř svých kotníků, získáš v nich radost. Každá část tvého těla tedy může mít radost. Radost se může rozšířit do všech částí tvé bytosti. Můžeš mít radost v mysli, ve vitálnu nebo v těle. Můžeš ji mít kdekoliv.

Radost obvykle nesestupuje do nejnižšího, protože se obává střetu s potěšením. Radost a potěšení mají prakticky stejnou sílu, takže radost se tohoto zápasu obává, protože si není vždy jista vítězstvím. Někdo je dobrým chlapcem, jiný je zlým. Ale zlý chlapec občas porazí dobrého a ten je potom bezmocný. Když ale dobrý chlapec získá sílu, pokusí se změnit zlého a dát mu dobrou radu o tom, co je dobré a co špatné. Tímto způsobem zkouší radost přeměnit potěšení.

Ale Blaženost je cosi jiného. Když máš Blaženost, pocítíš ohromnou extázi v celé své bytosti, od chodidel až po vrcholek hlavy. Nektarová Blaženost sestupuje shora tvým korunním centrem a stéká do třetího oka. Piješ Nektar Blaženosti a zakoušíš pocit Nesmrtelnosti. Jakmile přijde jediná kapka Blaženosti do sahasrara čakry, celé tělo získá božské rozechvění. Ani jediné buňce, ani jediné molekule nebude odepřena tato silná extáze.

Radost nemůže jít za hranice své vlastní existence. Ale Blaženost přichází z oblasti duše, z transcendentální Výšky Ticha. Zatímco sestupuje, postupně všechno osvěcuje, včetně hrubého fyzického. Z nejvyššího přichází k nejnižšímu. Blaženost má ohromnou sílu, ale sestupuje velmi pomalu. Když přijde z nejvyšší úrovně, jde nejprve do oblasti duše, potom na psychickou úroveň, na mentální úroveň, na vitální úroveň, a nakonec na fyzickou úroveň. Blaženost vždy sestupuje velmi, velmi opatrně, spolehlivě a neomylně.