Co je to Blaženost?

Sri Chinmoy: Blaženost je Bůh, vše přeměňující Skutečnost. Když se mne zeptáte: „Kdo je Bůh?“, moje odpověď bude: „Blaženost“. Zeptáte-li se mne: „Proč je Bůh?“, moje odpověď bude: „Blaženost“. Zeptáte-li se mne: „Jaký je Bůh?“, moje odpověď bude: „Blaženost“. Zde na zemi není otázky, na kterou by nebylo možné odpovědět pomocí tohoto nejvyššího slova „Blaženost“. Ať už se ptáte na cokoli, je jen jedna správná odpověď a ta zní — Blaženost.