Jak můžeme být za každé situace duchapřítomní?

Sri Chinmoy: Jestliže se chceš jako individuální lidská bytost pokaždé správně rozhodnout ve správnou chvíli, bude to nemožné. Žádná lidská bytost se není schopna pokaždé správně rozhodnout ve správný okamžik. Když ale žádáš Nejvyššího, aby jednal v tobě a tvým prostřednictvím dvacet čtyři hodin denně a pokud můžeš cítit, že cokoliv, co děláš během těchto čtyřiadvaceti hodin, nepatří tobě, ale Nejvyššímu, odpovědnost převezme Bůh. Pociťuj, že nepatříš sám sobě, ale jedině Nejvyššímu. Dokážeš-li cítit, že nepatříš sám sobě, ale pouze Bohu, pak je to jeho starost, ne tvoje. Jestliže cítíš, že je to tvoje zodpovědnost, aby ses správně rozhodl ve správný okamžik, bude to tvoje zodpovědnost. Když ale dáš svou zodpovědnost Absolutně Nejvyššímu, stane se to jeho zodpovědností; a jakmile se to stane, potom se ty sám staneš jeho nástrojem. Konajícím je ten, kdo má odpovědnost. Takže když jsi dal odpovědnost Nejvyššímu v sobě, potom se On stává Konajícím a je na něm, aby říkal ty správné věci a dělal správná rozhodnutí uvnitř tebe a tvým prostřednictvím.

Pokud si udržuješ svou vlastní individualitu a zodpovědnost, Nejvyšší říká: „V pořádku, ať to zkouší. Ať to zkusí svým vlastním způsobem.“ Takže nejlépe je cítit, že nenáležíš sám sobě; náležíš někomu jinému, a tím je Nejvyšší. Když patříš Nejvyššímu, pak je on Konajícím a on také přirozeně učiní v tobě a tvým prostřednictvím správné rozhodnutí.